Dementia

Péče o člověka s demencí

Ve spolupráci s WHO (Světovou zdravotnickou organizací) jsme připravili seriál článků, ve kterých můžete najít hlubší informace o diagnostice demence, praktické rady k péči, co to vlastně znamená být pečujícím, jak se vypořádat se změnami chování i jak se přitom starat o sebe.

Původní materiál, s názvem „iSupport For Dementia“, jsme ve spolupráci s rodinnými pečujícími adaptovali pro Českou republiku právě ve formě čtivých článků, které jsou seskupeny do 5 částí:

  • Úvod k tématu demence
  • Co znamená být pečujícím
  • Proč a jak se starat o sebe
  • Praktické rady k péči
  • Jak se vypořádat se změnami chování.

Můžete si číst nebo vytisknout jednotlivé články, nebo si stáhnout celou brožuru v tomto formátu:

Zpracováno dle materiálu WHO iSupport for Dementia (who.int)

Veškeré tyto články a mnoho dalších informací najdete také na portálu NZIP (Národní informační zdravotnický portál) https://www.nzip.cz/kategorie/134-mozek-a-nervy