Dementia

Vzdělávání

Konference

Odborných konferencí se vždy účastní široké spektrum odborníků z mnoha oborů. Prostřednictvím diskuze otevíráme prostor pro vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností. Profesionálové z oblasti zdravotnictví, veřejné správy, sociální oblasti i jiných oborů mají možnost vzájemně se obohatit a společně nacházet nejlepší řešení při vytváření přátelského prostředí a ovzduší respektujícího odlišné vnímání reality u nemocných. Výsledky a ohlasy z konference pak mohou ve svých odvětvích předávat dále.

Vlídný přístup a pochopení těžkostí  spjatých s prožíváním zdánlivě běžných situací pomůže našim nemocným spoluobčanům zvládat starost o domácnost a péči o sebe co nejdéle, relativně samostatně a s potřebnou sebedůvěrou. To podpoří uchování jejich dřívějších aktivit a tím i společenské vazby s ostatními.

Jedině vzájemnou spoluprací nejrůznějších organizací, institucí, firem i jednotlivců se můžeme vydat na cestu k dementia friendly společnosti a dojít jednou k vytyčenému cíli. Dobře se uvedeného úkolu zhostit znamená spojit síly a jednotlivé aktivity, vzdělávání, setkávání a další činnosti sdílet či s nimi seznamovat ostatní. Cílem je, aby se nové inspirativní myšlenky, iniciativy a nápady kontinuálně rozšiřovaly a byly k dispozici celé společnosti.

Informace o sociálních
službách Dementia