Dementia

Konference

ČESKÁ REPUBLIKA JAKO DEMENTIA FRIENDLY SPOLEČNOST

„Dementia-friendy“ společnost je taková společnost, kde jsou lidé s demencí respektováni, přijímáni a kde se setkávají s porozuměním. 

Mezinárodní konference na toto téma se konala začátkem června v Berouně. Sešla se řada odborníků z nejrůznějších oblastí, kteří přednesli své poznatky, vyměnili si zkušenosti a diskutovali o možnostech, jak nové principy „vstřícnosti“ vůči lidem s demencí implementovat do každého z oborů i do života celé společnosti. Zkušenosti expertů z cizích zemí, například ze Švýcarska, nám umožní nahlédnout do podmínek jiné země a inspirovat se tam, kde dospěli dále v uzpůsobení podmínek  lidem s demencí.

Datum: 08.06. 2023

Místo: Beroun

Fotogalerie

Informace o sociálních
službách Dementia