Dementia

Podpořte nás

Líbí se vám naše aktivity a projekty, které směřují k vylepšení situace rodin, do jejichž chodu, zasáhla Alzheimerova nemoc nebo některý typ demence?
Budeme moc rádi, když nás podpoříte. Jak na to?

Finanční dar

Chcete-li nás podpořit finančně, můžete vložit příspěvek na transparentní účet 290012092/0300. Konkrétní částku necháme na vás a vašich možnostech, s vděčností uvítáme pomoc v jakékoliv výši.

O veřejné sbírce   Dokud jsem to já

Ještě jsme to my. Ještě máme čas věci měnit. Právě teď je nejlepší příležitost ovlivnit, jaké podmínky budou mít lidé žijící s demencí a jejich pečující rodiny v příštích letech a desetiletích. Tehdy se to možná bude týkat právě nás. Proto jsme vyhlásili veřejnou sbírku, nazvanou „Dokud jsem to já.“ Jejím účelem bude získat prostředky na podporu projektů, zaměřených na pomoc lidem s demencí, i těm, kteří o ně pečují.

Svým příspěvkem nám pomůžete hned v několika oblastech:

  • nákup vybavení a pomůcek, nezbytných jak pro poskytování služeb lidem, trpícím demencí, tak i pro podporu jejich pečujícím (např. polohovací křesla, stoly, spotřebiče, hygienické potřeby, polohovací a kompenzační pomůcky)
  • opravy a rekonstrukce prostor sloužících lidem s demencí i neformálně pečujícím osobám
  • náklady na přímou práci s klienty trpícími demencí (nájem prostor, cestovné za klienty, odměny za přímou práci s klienty)
  • náklady na realizaci vzdělávacích aktivit a osvětových kampaní, zaměřených na zvýšení informovanosti laické i odborné veřejnosti v oblasti demence a neformální péče.
Osvědčení vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje, č.j.: 128771/2019/KUSK