Dementia

Naše mise

Pomáháme lidem, jejichž blízcí onemocněli Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.
Neformální pečující jsou pro společnost často trochu neviditelní. A právě to chceme změnit.

Smyslem činnosti organizace Dementia I.O.V., z.ú. je působení v oblasti veřejné osvěty, vzdělávání a poradenství. Podporujeme neformální pečující i instituce, které poskytují pěči lidem trpícím Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence. Organizujeme odborné diskuze, vzdělávací akce i konzultační a osvětové aktivity.

Není nám lhostejné, že si vyčerpané rodiny mnohdy neví rady a ocitají se v zoufalé situaci. Bolestně si uvědomujeme, že nemocní často nedostávají péči v potřebné míře. Věříme, že má smysl se vlastní prací aktivně zasadit o změny, ne jen poukazovat na nedostatky. Jsme tu proto, abychom neplnili svůj díl společenské zodpovědnosti a něco pro zlepšení situace udělali.

Chceme, aby naše aktivity a projekty přispívaly k rozvoji prevence Alzheimerovy nemoci a dalších typů demence. Zároveň se zasazujeme o zkvalitnění péče poskytované v zařízeních pro osoby s demencí, která v Česku v mnoha ohledech není dokonalá. A neposlední řadě chceme, aby u nás vyrůstala informovaná a uvědomělá mladá generace, které bude záležet na lidských a morálních hodnotách. Právě přístup našich dětí totiž ovlivní, jak kvalitní péče jednou bude poskytnuta nám.

Jak chceme dosáhnout změny?

Informujeme a vzděláváme veřejnost.

Dáváme najevo, že nemoc není stigma.

Podporujeme neformální pečující.

Fandíme mezigeneračnímu setkávání.

Šíříme myšlenku dementia friendly společnosti.