Dementia

Dementia friendly společnost

Právě probíhá přihlašování na 2. Běh proti demenci, který se uskuteční 19. – 25. září

Právě probíhá přihlašování na 2. Běh proti demenci, který se uskuteční 19. – 25. září

Pro všechny přihlášené zde máme k dispozici malé překvapení – speciální příběh doprovázející téma „Běhej a spi“.

Přehrát na youtube nebo stáhnout k sobě si ho po zadání hesla můžete na tomto odkazu:

Diagnóza demence přináší do života lidí i společnosti řadu etických dilemat. Demence ohrožuje lidskou důstojnost, identitu člověka, pro mnoho lidí představuje zásadní existenciální ohrožení. Narůstající počet osob žijících s demencí v celosvětovém měřítku proto vedl v řadě zemí k rozšíření myšlenky dementia-friendly community (DFC), komunit, obcí, regionů i států přátelských k lidem žijícím s demencí. V Česku je tento proces realizován v souladu s Národním akčním plánem pro Alzheimerovu nemoc 2020–2030 (NAPAN) a výstupy prochází schvalováním pracovní skupiny při Ministerstvu zdravotnictví. Je to dobrým signálem, že se vláda, ministerstva, odborníci různých specializací, poskytovatelé služeb, samotní pečující a lidé žijící s demencí dokázali spojit a rozhodli se hledat cesty  k lepšímu životu s demencí v naší společnosti.

Koncept společnosti vstřícné životu s demencí pracuje a snaží se zapojit do péče nejen odborníky a neformálně pečující, ale také tu část veřejnosti, která je vnímavá k lidem ve svém okolí, která dokáže rozpoznat, kdy je potřeba pomoci, a je ochotná se učit. Zdravá komunita se silnými vazbami mezi lidmi vytváří silný potenciál péče a lidem s demencí dokáže vytvořit takové fyzické i psycho-sociální prostředí, ve kterém demence nehraje zásadní roli.

Projekt „Buďme dementia-friendly společnost“ koordinovaný Institutem Dementia probíhá v období březen 2023 – duben 2024 a je financován ze zdrojů Evropské unie. Měl by přinést systémové nastavení pro celou republiku a je otevřený všem zájemcům o spolupráci. Každý, kdo má zájem podílet se na šíření myšlenky DFC v různých regionech Česka se může se obrátit na odborného garanta či koordinátora projektu, kontakty zde.

( Zdroj:  Čas. Lék. čes. 2023; 162: 67–75)

ČR jako dementia friendly společnost

Koncept dementia friendly community řeší systémovou změnu podpory pečujících rodin a osvěty v oblasti demencí. 

Ze zahraničních zkušeností víme, že koncept demetia-friendly regionů je cestou k osvětě společnosti, k začlenění lidí s demencí a jejich pečujících do života komunity, k zajištění informovanosti veřejnosti a následně i cestou ke včasné diagnostice onemocnění vedoucích k demenci. Včasná diagnostika těchto nemocí = zásadně vzrůstá počet těch nemocných, kteří zůstávají v domácí péči = zásadní finanční úspora v oblasti (už tak poddimenzované) pobytové péče. Každá země ale pojímá ale tento koncept svým způsobem a musí si jej „ušít na míru“.

Dokončené etapy projektu:

 • Nastavení kritérií dementia friendly regionů v ČR:
  • K1 – Mezioborová skupina (okres)
  • K2 – Existence Centra provázení v regionu
  • K3 – Edukace pracovníků v procesu PnP
  • K4 – Podpora neformálně pečujících
  • K5 – Edukace ve veřejné správě
  • K6 – Edukace ve veřejných službách
  • K7 – Edukace v sociálních službách
  • K8 – Edukace ve zdravotnictví
  • K9 – Edukace ve školství
  • K10 – Uzpůsobený veřejný prostor a doprava
  • K11 – Podpora zaměstnatelnosti lidí s demencí
  • K12 – Podpora zaměstnatelnosti neformálně pečujících
  • K13 – Osvěta veřejnosti v regionu
  • K14 – Dobrovolnictví
 • Vznik mezioborových pracovních skupin v rámci 1 kraje ČR (Středočeský kraj)
 • Vznik regionálně dostupné sítě poradenských míst v rámci 1 kraje ČR (Středočeský kraj)
 • Design loga DFC aktivit – pomněnka
 • Vznik unikátního zážitkového vzdělávání pro profesionální pracovníky i širokou veřejnost.

Aktuálně probíhající aktivity:

 • Testování výše uvedených kritérií DFC pro ČR – v různých městech Středočeského kraje
 • Síťování aktérů mimo Středočeský kraj
 • Nastavení evaluace pro sledování dopadů konceptu v jednotlivých regionech
 • Příprava navazujícího projektu

Plánované aktivity pro období 2024+:

 • Vytvoření metodik k DFC
 • Šíření konceptu DFC do dalších krajů ČR, podpora místních aktérů
 • Vytvoření webových stránek pro aktivity DFC

Kontakty

Veronika Frühbauer
(odborný garant projektu)

reditel@dementia.cz
725 923 181

Milada Siblíková
(koordinátor projektu)

kolin@dementia.cz
608 865 772

Informace o odborném
sociálním poradenství