Dementia

Vzdělávání

Vzdělávací akce

Školící akce jsou prostorem, kde můžete získat potřebné informace a inspiraci. Pochopit počínání nemocného s demencí není vždy snadné a často vyžaduje hluboký vhled do nitra člověka, kterému nemoc bere jeho jistoty a schopnosti. Naše vzdělávací programy nabízejí účastníkům možnost obeznámit se s problematikou demence a zmapovat své vlastní schopnosti i silné stránky a objevit tak nové cesty, jak přistupovat ke každodenní práci.

Přehled akcí

Informace o sociálních
službách Dementia

green_lines

„Syndrom demence a jeho projevy“

Cílem školení je seznámit účastníky zábavnou formou se základy komunikace s člověkem s demencí, projevy syndromu demence a možnostmi prevence.

Součástí je mobilní interaktivní hra na tabletech, práce ve skupinách, diskuze, přednáška a sebezkušenostní hry.

Pro koho je vzdělávací aktivita určena?

Pro pracovníky všech typů služeb, kde se mezi klienty řadí i lidé se syndromem demence.

Pro žáky a studenty základních a středních škol.

Pro každého, koho téma zajímá a baví ho zážitkové vzdělávání.

Cena se odvíjí od hodinového rozsahu a místa konání kurzu. Detaily můžete domluvit s kolegyní Zdenkou na e-mailu: edu@dementia.cz.

Rezervace

Pokud máte zájem o více informací, můžete nás kontaktovat také na e-mailové adrese edu@dementia.cz, rádi vám pomůžeme!