Chování, které se stále opakuje, ať jde o řeč nebo o jednání, nazýváme repetitivní neboli opakující se. Pokud člověk s demencí opakuje pořád dokola nějaký pohyb nebo slova, bývá to pro jeho okolí stresující. Pro něj samotného může jít naopak o projev stresu a reakci na něj.

Co je repetitivní chování

Repetitivní chování může mít různé podoby i příčiny. U člověka s demencí k němu může dojít v důsledku poruch krátkodobé paměti. Nemocný zapomene, co bezprostředně předtím řekl, slyšel nebo udělal, což vede k opakovaným otázkám a jednání. Někdy se může doslova „zacyklit“ a například neustále opakovat i otázku, u níž si odpověď třeba už pamatuje, ale nedaří se mu ji pochopit. 

Repetitivní chování může mít ale i jinou příčinu. Někdy jde o „záchrannou berličku“ či o jakýsi „ostrůvek jistoty“ v moři nepochopitelného chaosu, který nemocný vnímá kolem sebe. Repetitivní chování se v takových případech stává vlastně rituálem, který na nevědomé úrovni dodává životu řád a nemocného aspoň trochu uklidní. I proto se repetitivní chování častěji projevuje ve vypjatých okamžicích. Může jít například o přerovnávání nebo přemisťování věcí, přecházení po stále téže trase, opakování stejné věty či slova a podobně.

Někdy je repetitivní chování ale i „převlečenou“ formou agrese, kdy nemocný cítí například vztek a nedává jej najevo nám srozumitelným způsobem, ale snaží se „vybít“ nahromaděnou energii prostřednictvím opakovaných úkonů. Příčinou může být například nedostatek pocitu bezpečí či nenaplnění některé potřeby.

Opakovaná činnost člověku s demencí obvykle neškodí, je ale dobré, když pečující ví, jak se s takovou situací vypořádat. Nejen proto, že repetitivní chování může být pro pečujícího obtížně snesitelné. Někdy je u nemocného důsledkem stresu, a pokud odejdeme a necháme ho, „ať si to vyřeší“, může u něj zesílit úzkost, deprese nebo sklony k agresivitě. Na místě samozřejmě není ani žádná bouřlivá reakce. Například křik navodí u nemocného pocity viny a zvýší stres, což může vést i k posílení repetitivního chování.

Jak uklidnit člověka s demencí, když se u něj objeví repetitivní chování

  • Pokud opakovaně pokládá tutéž otázku, můžeme napsat na papír odpověď.
  • Může se osvědčit, když nemocnému nabídneme nějakou jinou činnost, která mu přinese nové zrakové či sluchové podněty.
  • Doneseme nemocnému sklenku dobrého nápoje či něco chutného k jídlu, nabídneme oblíbenou zajímavou knihu, podáme deku z příjemného materiálu… Zapůsobit může vše, co navodí pocit bezpečí a jistoty, naplní potřeby nebo vzbudí zájem.

Shrnutí

  1. Repetitivní chování je u lidí s demencí běžné.
  2. Opakování může být pro pečujícího stresující, u nemocného bývá ale naopak důsledkem stresu.
  3. V případě, že k němu dojde, snažte se svého blízkého především uklidnit.
  4. Snažte se rozpoznat, co repetitivnímu chování předchází a co je posiluje. Pak se vám možná podaří změnit podmínky. Sledujte rovněž, jak reagujete vy sami – i to bude možná vhodné změnit. 
  5. Nezapomínejte, že i opakované chování je součást nemoci, ne škodolibost nebo zlý úmysl. Po horších chvílích přicházejí i světlejší okamžiky.
  6. Pokud vás repetitivní chování nemocného stresuje, zhluboka se nadechněte a zamyslete se, jak co nejklidněji a nejkonstruktivněji reagovat, abyste svému blízkému i sobě co nejvíc prospěli.
  7. Jestliže se otázky stále opakují, může pomoci, když napíšete odpovědi na papír.