Demence mění každodenní život nemocného i jeho pečovatele. Je to cesta, kterou procházejí oba společně, často i v doprovodu dalších blízkých. Přiblížíme vám různé způsoby, jak neztratit vzájemný kontakt, zapojit do péče i další lidi, pečovat o sebe a plánovat budoucnost.

Jak se může vaše role v průběhu času měnit

Budete vnímat, jak se vaše role mění. V raných fázích demence máte na výběr z řady společných aktivit, na které jste zvyklí a které mohou být zábavné pro nemocného i pro vás. Často jde o doprovázení a dohled, není třeba pečovat. Je důležité zachovávat samostatnost svého blízkého v jednotlivých úkonech péče o sebe sama co nejdelší dobu.

S postupující demencí se však dostaví stále větší problémy s běžnými úkony sebeobsluhy. Jako pečující budete nemocnému muset častěji pomáhat s každodenními činnostmi, například dohlížet na užívání léků, doprovázet ho k lékaři nebo kontrolovat pravidelné stravování a pitný režim.

Ve střední a pozdní fázi demence bývá nezbytná intenzivnější péče, například každodenní pomoc s hygienou, toaletou a oblékáním. 

Některé úkony pro vás mohou být náročné, stresující, či dokonce odpudivé. To je normální a není správné si vyčítat, je-li pro vás obtížná například výměna plenkových kalhotek u nemocného. Neznamená to, že máte svého blízkého málo rádi nebo že nejste správným partnerem či potomkem. Se stresem a pocitem odporu je třeba pracovat, a pokud to nezvládnete sami, požádejte o pomoc odborníka, například psychologa či pracovníka poradny pro pečující. 

Stále platí, že je důležité včas myslet na vlastní odpočinek a zapojit do péče i širší rodinu či okolí. Je také v pořádku znát vlastní limity. Pokud cítíte, že pomoc s hygienou nezvládnete sami, domluvte si terénní službu. Pomůže vám pečovatelská služba, osobní asistence či terénní odlehčovací služba. Bližší informace o sociálních službách a poradenských místech se dočtete v článku Přehled sociálních služeb a finanční příspěvky.

Jak neztratit kontakt s člověkem s demencí

Je důležité nepřestávat spolu mluvit. Čím dříve začnete hovořit o demenci a o tom, jak ovlivní vás i blízkého člověka, o kterého se staráte, tím lépe. S postupující demencí bude takový rozhovor obtížnější. Promluvte si o změnách, k nimž dochází v současnosti a které mohou nastat v budoucnu. Zůstávejte s nemocným pořád v kontaktu a najděte si pro rozhovory vhodnou chvíli, kdy bude váš blízký „naladěný na příjem“. 

Několik tipů, jak lépe komunikovat s člověkem s demencí:

 • používejte jednoduché věty;
 • mluvte klidně a buďte trpěliví;
 • ověřujte si, že nemocný rozumí, co mu říkáte;
 • na komunikaci i společné aktivity si vyčleňte dostatek času;
 • dávejte najevo, že nemocného chápete a jste na jeho straně.

Další tipy, jak nastolit lepší komunikaci s člověkem s demencí (včetně pozdních fází onemocnění) najdete v článku Praktické rady pro komunikaci s nemocným.

Jak zapojit druhé

Péče o člověka s demencí je časově náročná a někdy může působit potíže v přátelských a jiných vztazích. Pečující se ocitá v „jiné realitě“, kterou lze jen obtížně sdílet s přáteli postrádajícími podobné zkušenosti. Běžně jej přepadá pocit, že tomu, čím prochází, nikdo nerozumí. Ulehčení obvykle přinese, pokud nalezne někoho, s kým si o svých myšlenkách a pocitech bude moci otevřeně promluvit. 

K tomu bývají nejlepší svépomocné skupiny domácích pečujících, kde lze čerpat podporu lidí s podobnými prožitky, i zkušenosti těch, kteří už takovou cestou prošli. Zkuste na internetu vyhledat, zda se ve vašem okolí svépomocná skupina schází, případně se obraťte na poradnu pro pečující či na sociální odbor vašeho města, kde vám konkrétní kontakty předají. Některé organizace nabízejí také setkávání pečujících online. Tato online setkání sice neumožňují osobní kontakt, ale na druhou stranu nemusíte opustit vlastní domov a jsou tedy časově méně náročná. Online setkání organizuje například projekt Pečuj doma [1], organizace Dementia [2] nebo Česká alzheimerovská společnost [3]. 

Péče o člověka s demencí nemusí být osamělou cestou, a ani by takovou být neměla. Pečovat pouze v jednom člověku je pro většinu z nás příliš velké sousto. Nejlépe hned v okamžiku, kdy péče začíná, se domluvte s ostatními členy rodiny a s blízkými, jak bude pomoc vypadat a jak se na ní budou podílet konkrétní osoby. Dejte jasně najevo, že nemůžete všechno zastat sami a že potřebujete čas i pro sebe. 

Je dobré sestavit tzv. plán péče písemně, ostatní se jím pak cítí více vázáni. Pokud bude taková dohoda fungovat a vy získáte osoby, které vás budou pravidelně zastupovat, přinese vám to hned dvě výhody: víc času pro sebe a zároveň spojence, který sdílí vaše prožitky a rozumí vašim problémům i obavám. Pokud nemáte nikoho příbuzného ani blízkého, s nímž by se dala péče sdílet, navažte spolupráci s vhodnou sociální službou.

Jak plánovat budoucnost

Příprava na budoucnost je citlivé téma, o kterém však bude nutné hovořit. Společně s člověkem, o nějž se staráte, je třeba rozhodnout, kde a jak bude péče poskytovaná, až se jeho nemoc zhorší. Je nezbytné vyřešit tyto otázky: 

 • Jakým způsobem má být nakládáno s financemi nemocného? 
 • Kdo má za nemocného rozhodovat, až toho sám nebude schopen?
 • Jak si nemocný představuje péči o sebe a provázení v závěru života?
 • Jaká je vůle nemocného ohledně posledního pořízení?

Mnozí pečující se budoucnosti obávají. Pokud se vám však podaří společně s nemocným budoucnost naplánovat – čím dříve, tím lépe –, bude pro vás oba další péče výrazně snazší. Včasné plánování také zajistí, že váš blízký bude lépe schopen formulovat svá přání. Je-li to možné, pohovořte si o všech tématech, která vám dělají starosti. Při péči zároveň nesmírně pomůže, když budete mít informace z minulosti člověka, o kterého pečujete: o jeho životě, pozitivních i negativních stránkách osobnosti, mládí, vztazích, dětství i například o osobních tabu.  

Zkuste si sami pro sebe zodpovědět otázky, které pečující často pokládají. Potom je můžete probrat i s člověkem, o něhož pečujete. 

 • Pokud se váš blízký, o kterého pečujete, už nebude schopen sám koupat, jaké formě pomoci dá přednost? Bude raději, když mu s hygienou pomůže muž, nebo žena? Může jej vykoupat i člen rodiny, nebo pro něj bude příjemnější pomoc profesionální pečovatelky/pečovatele? 
 • Jaké činnosti si váš blízký přeje vykonávat sám, dokud to jen trochu půjde?
 • Pokud nemocný potřebuje více druhů asistence, které z nich by podle nemocného měla vykonávat rodina, a které pečovatelské služby? Jaká jsou přání nemocného v souvislosti se závěrečnou fází jeho života? Přál by si zůstat v domácím prostředí, nebo třeba v nějakém konkrétním zařízení? Týká se to např. i posledního pořízení, formy pohřbu a náležitých obřadů a tak dále. Pokud je pro vás těžké obracet se na nemocného s takovým tématem, můžete na ně navést řeč ze svého pohledu: začněte třeba tím, jaké přání byste měli vy sami ohledně svého vlastního pohřbu či poslední vůle.
 • K dalším tématům, která by mohlo být užitečné s nemocným probrat, patří například stravování, osobní hygiena, možnosti aktivizace a tak dále.

Jednou z otázek může být například změna intimního vztahu. Na počátku nemoci nemusí být změny v sexuálním vztahu mezi partnery tak patrné, s postupujícím onemocněním však může být fyzická intimita stále obtížnější.

Někdy se může stát, že nemocný začne nadměrně vyžadovat sexuální kontakt a jeho jednání může být pro partnera/partnerku nepříjemné či zahanbující, protože k němu dochází bez ohledu na společenskou situaci.

Několik tipů pro partnery, jak si zachovat intimní vztah.

 • Používejte doteky, držte se za ruce nebo provádějte jemnou masáž, abyste dali najevo vroucnost, blízkost, bezpečí a lásku.
 • Jako univerzální řeč používejte hudbu. Pouštějte hudbu, kterou má váš blízký rád a u které se cítí dobře.
 • Snažte se neztratit smysl pro humor. Ulevíte si tak od frustrace a napětí. Buďte však citliví, lidé s demencí často ztrácejí schopnost rozumět žertům. 
 • Mluvte s nemocným o tom, co má rád a co potřebuje. Toto téma je nezbytné probírat častěji, protože záliby a preference se v průběhu času mění.
 • Pokud dá váš blízký najevo i své představy týkající se intimní roviny života, neobávejte se promluvit si o nich s profesionály, například s psychologem či psychiatrem.

V rámci plánování budoucnosti nezapomínejte také na sebe. Jednou z nejdůležitějších podmínek úspěšné péče o člověka s demencí je vaše vlastní tělesné i duševní zdraví a co nejlepší kondice i naladění. Proto musíte dbát i sami o sebe – péče formou „sebeobětování“, které jsme někdy svědkem, v důsledku může uškodit oběma zúčastněným stranám. Nezřídka pak vede k tomu, že pečujícího zradí jeho vlastní zdraví, nebo péči vzdá a nemocný dožije svůj život v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN). 

Nezapomeňte, že máte právo:           

 • dát si pauzu; nejen na hodinu, ale třeba i na delší dobu (dle vlastních potřeb a sil);
 • požádat o pomoc; ať už se obrátíte na ostatní členy rodiny, nebo na sociální služby, nezůstávejte na péči sami;
 • mít někdy pocit frustrace či zlobit se vnitřně na nemocného; péče o člověka s demencí je velmi náročná a někdy nevděčná, profesionální pečovatelky procházejí výcvikem, kterého se vám nedostalo, a musíte se potýkat se spoustou těžkostí;
 • cítit osamění a smutek, zažívat pocit bezmoci či ztráty, nebo jakékoli jiné negativní emoce; člověk, o nějž pečujete a trávíte s ním mnoho času, vám přestává rozumět a nedokáže smysluplně komunikovat;
 • říci, že péče je nad vaše síly. I když získáte veškerou dostupnou pomoc a naučíte se pečovat sami o sebe, může se stát, že např. ze zdravotních důvodů nebudete schopni dále pečovat. Pak je třeba hledat jiné řešení.


Další tipy, jak odpočívat, najdete v článku Jak si udělat čas a „dobíjet baterky“.

Shrnutí

 1. Vaše role se v průběhu času a s postupem nemoci proměňuje. Je důležité, abyste na společné cestě s nemocným neztráceli vzájemný kontakt.
 2. Nezapomeňte si plánovat příjemné aktivity a odpočinek tak, aby vás nával povinností nepřipravil o všechny síly. 
 3. Řekněte si o pomoc, je to normální. Protože soustavná péče o člověka s demencí může být nad vaše možnosti. 
 4. Nezapomeňte důkladně naplánovat budoucnost.
 5. Existuje řada způsobů, jak si zachovat intimitu a neztratit vzájemný kontakt.
 6. Nezapomínejte žít svůj vlastní život.

Související odkazy

 1. Pečuj doma (odkaz vede na web pecujdoma.cz)
 2. Dementia I.O.V., z.ú. (odkaz vede na web dementia.cz)
 3. Česká alzheimerovská společnost: Konzultace (odkaz vede na web alzheimer.cz)