Dementia

01 O nás

Pomáháme lidem, jejichž blízcí onemocněli Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.
Neformální pečující jsou pro společnost často trochu neviditelní. A právě to chceme změnit.

Smyslem činnosti organizace Dementia I.O.V., z.ú. je působení v oblasti veřejné osvěty, vzdělávání a poradenství. Podporujeme neformální pečující i instituce, které poskytují péči lidem trpícím Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence. Organizujeme odborné diskuze, vzdělávací akce i konzultační a osvětové aktivity.

Není nám lhostejné, že si vyčerpané rodiny mnohdy neví rady a ocitají se v zoufalé situaci. Bolestně si uvědomujeme, že nemocní často nedostávají péči v potřebné míře. Věříme, že má smysl se vlastní prací aktivně zasadit o změny, ne jen poukazovat na nedostatky. Jsme tu proto, abychom naplnili svůj díl společenské zodpovědnosti a něco pro zlepšení situace udělali.

  • Chceme, aby naše aktivity a projekty přispívaly k rozvoji prevence Alzheimerovy nemoci a dalších typů demence.
  • Zasazujeme se o zkvalitnění péče poskytované v zařízeních pro osoby s demencí, která v Česku v mnoha ohledech není dokonalá.
  • Chceme, aby u nás vyrůstala informovaná a uvědomělá mladá generace, které bude záležet na lidských a morálních hodnotách.
  • Právě přístup našich dětí totiž ovlivní, jak kvalitní péče jednou bude poskytnuta nám.

Jak chceme dosáhnout změny?

Informujeme a vzděláváme veřejnost.

Dáváme najevo, že nemoc není stigma.

Podporujeme neformálně pečující.

Fandíme mezigeneračnímu setkávání.

Šíříme myšlenku dementia friendly společnosti.

02 Naše služby

Naše aktivity se zaměřují na podporu rodin, které pečují o blízkého člověka s Alzheimerovou nemocí nebo některým typem demence. Zároveň chceme přispět k rozvoji prevence a pochopení tohoto onemocnění v naší společnosti.

Poradny Včera: Odborné sociální poradenství

Poradny Včera poskytují podporu, informace a odborné poradenství neformálně pečujícím, kteří se starají o blízkého s Alzheimerovou nemocí nebo syndromem demence. Sociální služba, která je dostupná ve všech okresech Středočeského kraje, probíhá v ambulantní podobě na 12 poradenských místech i v terénní formě dojezdem do domácnosti klienta v rámci okresu.

Cílem služby je pomáhat neformálně pečujícím, aby se zorientovali ve své životní situaci, informovat je o možnostech jejího řešení a poskytovat jim krizovou podporu. Klienti se také mohou obrátit na spolupracující odborníky – psychologa, neurologa, právníka nebo zdravotní sestru. Zjistí tak, jak ke svému nemocnému přistupovat, jakým způsobem s ním komunikovat a pečovat o něj.

Kromě toho, že služba podporuje pečující, napomáhá také tomu, aby lidé s demencí mohli zůstávat v domácí péči v prostředí, které dobře znají, a v kontaktu se svými blízkými. Tím se sekundárně snižují náklady na nákladný provoz pobytové péče.

Svépomocné skupiny: Setkávání pečujících

Říká se, že sdílená starost je poloviční starost. Proto pro pečující, kteří se starají o své milované s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence, organizujeme pravidelná setkání. Ta slouží k výměně zkušeností a sdílení radostí, trápení i užitečných tipů.

Setkání probíhají jednou měsíčně ve večerních hodinách a v současné době také v online podobě. Kromě pečujících a zástupců Dementie se jich účastní také odborníci z různých odvětví, například z oboru psychiatrie, psychologie, práva, sociální práce nebo lidé poskytující zdravotní či duchovní péči.

Čas strávený ve společnosti lidí, kteří čelí podobným obavám, starostem a pochybnostem, vám pomůže překonat momenty, kdy nevíte, jak dál. Tak přijďte mezi nás. Můžete jen poslouchat a zjistit, že nejste na podobný problém sami. Nebo můžete sdílet své prožitky a popovídat si, zasmát se a odnést si zásobu pozitivní energie, která se vám při náročné péči bude hodit.

Podpůrná centra pro pečující

Aktuálně provozujeme dvě podpůrná centra pro lidi s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence a jejich blízké. Najdete je v Hořovicích a Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Obě centra jsou funkčně propojena s Kavárnami Včera, aby se pečující mohli v neformální atmosféře setkávat nad dobrou kávou nebo domácím zákuskem.

Pro nemocné náš tým proškolených sociálních pracovníků připravuje pestrý denní program s aktivitami, které hravou formou stimulují jejich mozkovou aktivitu a paměť. Pečující díky tomu mají chvilku času sami pro sebe, mohou si vyřešit běžné pochůzky nebo si zkrátka jen odpočinout.

Díky tomu, že jsou Kavárny Včery otevřeny pro širokou věřejnost, napomáhají přirozenému setkávání běžných návštěvníků s lidmi, kterým do života vstoupila Alzheimerova nemoc nebo jiný typ demence. Věříme, že takové nastavení může být přínosné nejen pro všechny zúčastněné, ale i pro celou společnost. Protože když před nemocí zavřete oči, neznamená to, že přestane existovat.

Budování Alzheimer-friendly komunity

Dlouhodobě usilujeme o to, aby Alzheimerova nemoc a další typy demence nebyly vnímány jako okrajové problémy, které se týkají pouze seniorů. Proto chceme veřejnost informovat o tom, jak se tato onemocnění projevují a jak bolestně zasahují do života pacientů i jejich blízkých. Právě na pečující se v Česku stále často zapomíná.

Proto věříme, že naším přístupem napomůžeme tomu, že se o demenci bude se společnosti více mluvit. Že se lidé budou více zajímat o možnosti prevence i pomoci. A že naše úsilí v neposlední řadě vylepší podmínky pro nemocné i jejich pečující, ať už se rozhodnou pro domácí péči, nebo využijí některé ze specializovaných zařízení pro osoby s demencí.

V rámci osvětové činnosti sázíme na dva přístupy – mezioborovou spolupráci a mezigenerační setkávání. Věříme, že prolnutí odlišných světů a úhlů pohledu může být cestou ke zlepšení aktuální situace.

03 Naše projekty

Kromě pomoci rodinám, do jejichž života vstoupila závažná nemoc, pracujeme také na projektech, které veřejnosti pomáhají pochopit potřeby lidí s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence.

Kavárny
Včera

Na začátku byla myšlenka, že kavárna je skvělým místem k setkávání a sdílení zkušeností, radostí i strastí. Výsledkem je naše Kavárna Včera, která obohacuje posezení nad dobrou kávou a zákuskem o pomoc těm, kteří to potřebují. Má i svou mobilní verzi, která se často vydává na cesty. Paralelně s naší Alzheimer-friendly kavárnou funguje podpůrné centrum pro lidi s Alzheimerovou nemocí (nebo některým typem demence) a jejich blízké.

Běhy proti demenci

Pohyb na čerstvém vzduchu pomáhá tělu i duchu. Dalším projektem institutu Dementia jsou charitativní Běhy proti demenci. Běhy pořádáme každoročně v řadě středočeských měst a výtěžky putují např. na nákup pomůcek pro klienty či na podporu odborného poradenství.

Deník ze života s Alzheimerem

Jaké to je, když se vám blízká osoba mění před očima? Dospělá dcera ve facebookových příspěvcích otevřeně a bez příkras, ale zároveň citlivě a s dávkou nadhledu, zveřejnila střípky ze života své maminky, kterou zasáhla Alzheimerova nemoc. Tato silná osobní výpověď o tom, že výměna generačních rolí může být někdy velmi těžká, vyšla také v knižní podobě a zaznamenala veliký úspěch.

Zážitková hra Demetrix

Lidé s demencí si často připadají ztracení, mají potíže se orientovat v prostoru i čase a cítí se zmatení a zranitelní. Proto jsme pro sociální pracovníky a lidi v pomáhajících profesích připravili zážitkový vzdělávací kurz s prvky únikové hry. Ten účastníky interaktivní formou seznámí s tím, jak mohou lidé s demencí vnímat svět, který je den co den obklopuje. Demetrix je i součástí inovativně pojatého vzdělávacího kurzu.

04 Rady pro pečující

Život s Alzheimerovou nemocí nebo demencí není snadný. Proto je důležité, aby nemocní i jejich pečující věděli, kde hledat pomoc, podporu a užitečné informace. Máme pro vás pár tipů.

Péče o člověka s demencí

Ve spolupráci s WHO (Světovou zdravotnickou organizací) jsme připravili seriál článků, ve kterých můžete najít hlubší informace o diagnostice demence, praktické rady k péči, co to vlastně znamená být pečujícím, jak se vypořádat se změnami chování i jak se přitom starat o sebe.

green_lines

Alzheimerova nemoc

Alzheimerova nemoc je neurogenerativní onemocnění mozku. Onemocnění v průběhu času způsobuje zhoršování různých funkcí mozku, mezi které patří paměť, myšlení, jazyk nebo plánování. Proměňuje se také osobnost nemocného. Alzheimerova nemoc stojí za 50-60 % případů demence.

Průzkum České alzheimerovské společnosti ukázal, že k roku 2016 v České republice demencí trpělo přes 160 000 lidí. I když se z velké části jedná o seniory, může demence postihnout i mnohem mladší lidi, a to dokonce i jedince kolem 30 let. I to je jeden z důvodů, proč by se o ní mělo mluvit.

10 možných příznaků Alzheimerovy nemoci

Nástup Alzheimerovy nemoci může být v počátcích nenápadný. Pokud u sebe nebo svých blízkých pozorujete některé z následujících příznaků, doporučujeme vám zpozornět a navštívit lékaře. Na vině sice nutně nemusí být demence, ale lepší je mít jistotu.

1

Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly

Zapomínat občas pracovní úkoly, jména kolegů nebo telefonní čísla spolupracovníků a vzpomenout si na ně později je normální. Lidé trpící Alzheimerovou nemocí však zapomínají častěji a nevzpomenou si ani později.
2

Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly

Zapomínat občas pracovní úkoly, jména kolegů nebo telefonní čísla spolupracovníků a vzpomenout si na ně později je normální. Lidé trpící Alzheimerovou nemocí však zapomínají častěji a nevzpomenou si ani později.
3

Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly

Zapomínat občas pracovní úkoly, jména kolegů nebo telefonní čísla spolupracovníků a vzpomenout si na ně později je normální. Lidé trpící Alzheimerovou nemocí však zapomínají častěji a nevzpomenou si ani později.
4

Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly

Zapomínat občas pracovní úkoly, jména kolegů nebo telefonní čísla spolupracovníků a vzpomenout si na ně později je normální. Lidé trpící Alzheimerovou nemocí však zapomínají častěji a nevzpomenou si ani později.
5

Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly

Zapomínat občas pracovní úkoly, jména kolegů nebo telefonní čísla spolupracovníků a vzpomenout si na ně později je normální. Lidé trpící Alzheimerovou nemocí však zapomínají častěji a nevzpomenou si ani později.
6

Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly

Zapomínat občas pracovní úkoly, jména kolegů nebo telefonní čísla spolupracovníků a vzpomenout si na ně později je normální. Lidé trpící Alzheimerovou nemocí však zapomínají častěji a nevzpomenou si ani později.
7

Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly

Zapomínat občas pracovní úkoly, jména kolegů nebo telefonní čísla spolupracovníků a vzpomenout si na ně později je normální. Lidé trpící Alzheimerovou nemocí však zapomínají častěji a nevzpomenou si ani později.
8

Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly

Zapomínat občas pracovní úkoly, jména kolegů nebo telefonní čísla spolupracovníků a vzpomenout si na ně později je normální. Lidé trpící Alzheimerovou nemocí však zapomínají častěji a nevzpomenou si ani později.
9

Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly

Zapomínat občas pracovní úkoly, jména kolegů nebo telefonní čísla spolupracovníků a vzpomenout si na ně později je normální. Lidé trpící Alzheimerovou nemocí však zapomínají častěji a nevzpomenou si ani později.
10

Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly

Zapomínat občas pracovní úkoly, jména kolegů nebo telefonní čísla spolupracovníků a vzpomenout si na ně později je normální. Lidé trpící Alzheimerovou nemocí však zapomínají častěji a nevzpomenou si ani později.
divider_yellow

05 Podpořte nás

Líbí se vám naše aktivity a projekty, které směřují k vylepšení situace rodin, do jejichž chodu zasáhla Alzheimerova nemoc nebo jiný typ demence? Budeme moc rádi, když nás podpoříte. Jak na to?

Pošlete nám
finanční dar

Chcete-li nás podpořit finančně, můžete vložit příspěvek na transparentní účet. Konkrétní částku necháme na vás a vašich možnostech, s vděčností uvítáme pomoc v jakékoliv výši.

Staňte se
dobrovolníkem

Rádi byste se zapojili do pomoci lidem, kteří čelí Alzheimerově nemoci, a jejich blízkým? Dejte nám o sobě vědět. My se vám ozveme a společně vymyslíme, jaké uplatnění by vás naplňovalo.

To jsme my!

Jsme tým srdcařů, kteří věří, že svět může být lepším místem. Seznamte se s námi!