Dementia

5 – komunikace s důstojností

Péče o člověka s demencí 5. Komunikace s důstojností Nemusíte vždy porozumět tomu, co vám člověk s demencí říká. Jeho komunikační dovednosti mohou být totiž v důsledku demence narušené a jazyk, který používá, pro vás časem přestane být srozumitelný. Je však důležité brát nemocného vážně, přistupovat k němu s respektem a úctou a nemluvit o […]

7 – jak nemocného zastupovat

Péče o člověka s demencí 7. Jak nemocného zastupovat Demence působí postupný zánik orientace v praktických záležitostech i degradaci „zdravého úsudku“, který nás za běžných podmínek chrání před nerozumnými rozhodnutími, jaká by poškodila naše zájmy. Nemocný často není schopen své zájmy zodpovědně hájit, proto je třeba i vhodně využít zákonem nabízených nástrojů k jeho ochraně. Ochrana lidských […]

9 – přehled sociálních služeb a finanční příspěvky

Péče o člověka s demencí 9. Přehled sociálních služeb a finanční příspěvky Sociální služby v České republice dělíme na terénní, ambulantní a pobytové. Informace o tom, jaká konkrétní služba se nachází v okolí, je možné vyhledat v registru poskytovatelů sociálních služeb. Člověk s demencí má nárok i na některé sociální dávky. Jaké sociální služby mohu při péči o […]

6 – podpora nemocného v rozhodování

Péče o člověka s demencí 6. Podpora nemocného v rozhodování Je velmi důležité podporovat člověka s demencí v tom, aby činil vlastní rozhodnutí. Stejně jako všichni ostatní mají i lidé s demencí právo podílet se na rozhodnutích, která se týkají jejich života. S postupujícím onemocněním se však rozhodování může stávat obtížným, což někdy vede k […]

4 – praktické rady pro komunikaci s nemocným

Péče o člověka s demencí 4. Praktické rady pro komunikaci s nemocným Komunikace s nemocným bývá v důsledku postupující demence často obtížná, ale pro dobré zvládnutí péče je důležité se ji naučit. Nemocný vám lépe porozumí, když budete mluvit jednoduše, srozumitelně a budete se snažit reagovat citlivě a empaticky. Díky správné komunikaci také neztratíte blízkost […]

8 – zapojení druhých do péče

Péče o člověka s demencí 8. Zapojení druhých do péče Být pečovatelem a starat se o blízkého člověka s demencí je cesta, kterou můžete společně procházet i mnoho let. Abyste zvládli tuto roli v dlouhodobém horizontu, neobejdete se bez pomoci dalších lidí, s nimiž budete moci sdílet jak péči, tak zodpovědnost. Můžete se setkat s tím, že si vaše […]

3 – společná cesta pečujícího a nemocného

Péče o člověka s demencí 3. Společná cesta pečujícího a nemocného Demence mění každodenní život nemocného i jeho pečovatele. Je to cesta, kterou procházejí oba společně, často i v doprovodu dalších blízkých. Přiblížíme vám různé způsoby, jak neztratit vzájemný kontakt, zapojit do péče i další lidi, pečovat o sebe a plánovat budoucnost. Jak se může vaše […]

12 – změna postoje při péči o blízkého člověka

Péče o člověka s demencí 12. Změna postoje při péči o blízkého člověka Náš postoj a naše prožívání není vždy jen pouhou reakcí na vnější svět a na to, co se kolem nás děje.  To, jak se v různých situacích cítíme, ovlivňuje nejen situace samotná, ale i náš vlastní přístup, způsob, jakým o ní přemýšlíme a […]

11 – jak si udělat čas a „dobíjet baterky“

Péče o člověka s demencí 11. Jak si udělat čas a „dobíjet baterky“ Činnosti, při kterých takzvaně dobíjíme baterky, jsou důležité i v běžném životě. Pokud ale pečujeme o blízkého člověka s demencí, stávají se doslova lékem, bez kterého se neobejdeme. Nemusíme za tím hledat žádnou vědu, často jde o drobnosti, jako je procházka v přírodě nebo káva […]

10 – jak relaxovat, relaxační techniky

Péče o člověka s demencí 10. Jak relaxovat, relaxační techniky Cílem relaxace je uvolnit napětí, zbavit se stresu a únavy. Relaxace je prevencí úzkostí, deprese a dalších negativních stavů, které mohou být důsledkem zátěžové rodinné situace spojené s přemírou povinností a nedostatkem volného času. Péče o blízkého člověka se může pojit s dlouhodobým stresem, který vyvolává psychické […]