Dementia

32 – bloudění

Péče o člověka s demencí 32. Bloudění Člověk s demencí může mít tendenci k (na první pohled) bezcílnému pohybu. Často přechází po bytě sem a tam, ale někdy se vydá i mimo domov. Pokud patří procházka do jeho denní rutiny a má naučené trasy, zpočátku je obvykle bez problémů zvládá. Když se ale demence zhorší, může […]

33 – ztráta náhledu a úsudku

Péče o člověka s demencí 33. Ztráta náhledu a úsudku Člověk s demencí postupně ztrácí náhled na svou situaci a vytrácí se u něj zdravý úsudek. Sám sebe vnímá jinak a není si vědom omezení svých schopností. Mizí u něj i společenské návyky, které regulují lidské chování. To může vést k trapným situacím, ale i ohrožení nemocného […]

25 – změny chování

Péče o člověka s demencí 25. Změny chování Demence mění způsob, jak se lidé chovají, myslí nebo jednají. Může to být znepokojující a nepříjemné jak pro nemocného, tak i pro jeho rodinu a blízké pečující osoby. I když je to těžké, neměli bychom dopustit, aby se změnil náš vztah k nemocnému. Je třeba myslet na […]

26 – ztráta paměti

Péče o člověka s demencí 26. Ztráta paměti Jedním z příznaků i důsledků demence je postupná ztráta paměti. Vytrácejí se vzpomínky, návyky i schopnost orientace a nemocný přestává být schopen vytvářet si nové vzpomínky. Ztráta paměti bývá frustrující jak pro člověka s demencí, tak pro jeho pečující. Co je ztráta paměti Základními funkcemi paměti je vštěpování […]

34 – mám se touto cestou vydat?

Péče o člověka s demencí 34. Mám se touto cestou vydat? Pokud má náš blízký demenci, potřebujeme nejprve sehnat informace. Ve chvíli, kdy zjistíme vše potřebné, vyvstává před námi otázka, zda se vydat cestou pečujících? Je proto dobré zamyslet se nejen nad tím, zda se do péče pustit, ale také co nám to přinese, pokud […]

29 – problémy se spánkem

Péče o člověka s demencí 29. Problémy se spánkem Lidé s demencí mohou mít problémy se spánkem, které ovlivňují jejich životní rytmus i spánek jejich pečujících. Často dochází k převrácení rytmu aktivity a odpočinku, takže nemocný přes den pospává a v noci provádí různé činnosti; přitom může být hlučný (už není v jeho možnostech posoudit, že ruší nejen […]

31 – repetitivní chování

Péče o člověka s demencí 31. Repetitivní chování Chování, které se stále opakuje, ať jde o řeč nebo o jednání, nazýváme repetitivní neboli opakující se. Pokud člověk s demencí opakuje pořád dokola nějaký pohyb nebo slova, bývá to pro jeho okolí stresující. Pro něj samotného může jít naopak o projev stresu a reakci na něj. […]

30 – bludy a halucinace

Péče o člověka s demencí 30. Bludy a halucinace U člověka s demencí se mohou projevovat různé poruchy myšlení a vnímání. K těm nápadnějším patří bludy a halucinace. Nereálné představy a vnímání věcí, které neexistují, mohou být velmi znepokojující jak pro nemocného, tak pro jeho blízké, kteří o něj pečují. Co je to blud a halucinace Blud je […]

27 – hněv a jeho příčiny

Péče o člověka s demencí 27. Hněv a jeho příčiny Hněv je součástí přirozeného lidského chování. Potřeba žít a fungovat ve vztazích a společnosti, společenská pravidla a návyky obvykle přirozené sklony k hněvu a agresivitě tlumí, ale impulzy, které k tomuto chování vedou, prožíváme čas od času všichni. Naštěstí je za pomoci vůle většinou dokážeme ovládnout. U […]

28 – deprese, úzkost a apatie

Péče o člověka s demencí 28. Deprese, úzkost a apatie Demence často ovlivňuje náladu nemocného i jeho zájem o každodenní činnosti, lidi a události. V tomto článku si povíme o možných příčinách deprese a úzkosti i o tom, jak si nejlépe počínat, když se u našeho blízkého projeví. Co je deprese, úzkost a apatie Deprese, úzkost […]