Dementia

Buďme dementia-friendly společnost

 Registrační číslo: CZ.03.03.01/00/22_021/0001038

 Termín realizace:
1. 3. 2023 – 30. 4. 2024

 Místo realizace: Středočeský kraj

Cílem projektu je nastavit a otestovat funkční model společnosti vstřícné k demenci a vyhodnotit dopady těchto kritérií na klima testovaného regionu, Středočeského kraje. Projektem tak chceme hledat možnosti jak bourat stigma syndromu demence, navázat nemocné i jejich pečující včas na systém pomoci a umožnit lidem s kognitivní poruchou i jejich pečujícím účastnit se i nadále života ve společnosti a zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Kontakt na odborného garanta projektu:

Veronika Frühbauer, ředitelka organizace Dementia

reditel@dementia.cz, 725 923 181

Výstupy z projektu

dokument 1

popis