Dementia

Zásady ochrany osobních údajů

Základní informace

  • V tomto dokumentu vysvětlujeme podmínky a zásady ochrany vašich osobních údajů a jakým způsobem s nimi nakládáme.

  • Zpracovatelem osobních údajů je ve smyslu GDPR nezisková společnost Dementia I.O.V., z.ú., IČ 06267688, Česká 54/22, 266 01 Beroun, která níže vymezuje zásady jejich uchovávání a nakládání s nimi.

Zdroj osobních údajů

  • Všechna osobní data získáváme pouze od vás jako návštěvníků webu, a to pouze v případě, že jsou nezbytně nutná pro plnění smlouvy vyplývající z vaší poptávky našich služeb.
  • Žádné osobní informace nezískáváme z třetí strany ani žádnými jinými cestami.

Zpracování osobních údajů

  • Vaše osobní údaje a data používáme pouze ze zákonných důvodů a výlučně pro potřeby plnění našich služeb postytovaných vám. Například rezervace kurzů, školení a her, objednávky a platby produktů na e-shopu atp.
  • Neshromažďujeme žádná osobní data, která nejsou nezbytná pro splnění smluvních požadavků.
  • Rovněž osobní údaje neposkytujeme dále žádné třetí osobě, ani je nepoužíváme k dodatečným marketingovým kampaním a newsletterům.

Jaká osobní data tedy shromažďujeme?

  • Shromažďujeme pouze osobní data, která nám sami poskytnete v rámci poptávky našich služeb. To může obsahovat následující položky:
   • Jméno a příjmení,
   • telefon,
   • e-mailová adresa,
   • fakturační adresa
   • údaje o vaší organizaci (název, IČO, adresa)
   • IP adresa

Zabezpečení osobních údajů

  • Veškerá osobní data, která jste nám poskytli přes náš webový portál, jsou uložena na zabezpečeném serveru a přístup je chráněn heslem.
  • Pro jejich bezpečnost tak děláme co můžeme. Berte však prosím na vědomí, že prostředí internetu je pod neustálým tlakem kyberútoků a bezpečnost dat tak nelze stoprocentně zaručit.