Dementia

Informace o odborném
sociálním poradenství

9. Nemusíte na to být sami

Testovací otázka:

Víte, jakými částkami může stát přispět na domácí péči?

a) 300–9000

b) 3000–13000

c) 880–19200

Odpověď:

Příspěvek na péči poskytuje stát a slouží k úhradě nutných nákladů na potřebnou péči o osobu se sníženou soběstačností, zejména k nákupu sociálních služeb. Z příspěvku na péči lze hradit terénní služby (pečovatelskou službu, osobní asistenci), ambulantní péči (denní stacionář) i pobytovou péči (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem).

O příspěvek je třeba zažádat, žádost se podává na Úřadu práce dle bydliště. Příspěvek se vyplácí zpětně, tj. od data podání žádosti. Samotné řízení může zabrat i řadu měsíců. Při rozhodování o příspěvku na péči a jeho výši má důležité slovo ošetřující lékař a návštěva sociální pracovnice, která zjišťuje oblasti, v nichž nemocný potřebuje pomoci (mobilita, stravování, hygiena atd.). Dospělá osoba může pobírat příspěvek na péči ve čtyřech stupních, a to:

  • 880,- Kč
  • 4.400,- Kč
  • 12.800,- Kč
  • 19.200,- Kč 


Správná odpověď je tedy c).

 

Projekt je podpořen z Fondů EHP/Norska 2014 – 2021.