Dementia

Informace o odborném
sociálním poradenství

8. Dementia-friendly společnost

Testovací otázka:

Které z uvedených opatření není dementia-friendly?

a) osvěta dětí a studentů na školách

b) podpora rodin, které pečují o blízkého člověka s demencí

c) zvýšený policejní dohled, který zajistí bezpečí

Odpověď:

V dementia-friendly městě, vesnici nebo místě nalézají lidé s demencí pochopení, respekt a podporu. Mohou zde žít způsobem, na jaký jsou zvyklí, a v podmínkách, které si sami zvolí. Obyvatelé dementia-friendly komunity rozumí podstatě demence a vědí, co s sebou přináší. Zvýšený policejní dohled však není předpokladem dementia-friendly komunity. Správná odpověď je tedy c).

Dementia-friendly komunita splňuje určitá kritéria a má nárok na veřejné osvědčení a uznání své práce. Ke zmíněným kritériím patří propagace tématu, osvěta v prostředí mladých lidí a dětí, v obchodech, zdravotních a sociálních službách, v dopravě a dalších institucích, firmách a společnostech. Také komplexní podpora rodin, které pečují o nemocné s demencí.

Společnost přátelská k demenci sleduje zejména dva základní cíle:
1) podporovat porozumění pro toto onemocnění a odbourávat jeho stigmatizaci,

2) vytvořit možnosti pro aktivní spoluúčast lidí s demencí na sociálním a kulturním životě společnosti.

 

Projekt je podpořen z Fondů EHP/Norska 2014 – 2021.