Dementia

Informace o odborném
sociálním poradenství

6. Další projevy demence

Testovací otázka:

Který z uvedených jevů není příznakem demence?

a) ztráta schopnosti rozeznat hodnotu peněz

b) naprosté soustředění se na jednu věc a neschopnost se odtrhnout

c) neschopnost trefit domů

Odpověď:

Abychom byli schopni vnímat hodnotu peněz, potřebujeme mít funkční abstraktní myšlení. Bez této schopnosti se pro nás bankovky stávají obyčejnými papírky, u nichž nejsme schopni rozeznat, co za který můžeme pořídit. 

Schopnost trefit do cíle či vyznat se ve svém okolí souvisí se schopností orientace v prostoru. Postupné zhoršování obou těchto mozkových procesů je příznakem demence.

Naopak soustředit se na konkrétní věc je pro člověka s demencí náročné a jakékoli vjemy okolí odvádějí jeho pozornost. Správná odpověď je tedy b).

 

Projekt je podpořen z Fondů EHP/Norska 2014 – 2021.