Dementia

Informace o odborném
sociálním poradenství

5. Další projevy demence

Chcete se dozvědět více?

Další informace k tomuto tématu si můžete zobrazit na stránce Národního zdravotnického inormačního portálu:

Příznaky Alzheimerovy choroby a orientační screening