Dementia

Informace o odborném
sociálním poradenství

4. Projevy demence v kostce
(co je normální a co už ne?)

Testovací otázka:

Víte, co je to afázie?

a) ztráta krátkodobé paměti

b) ztráta dlouhodobé paměti

c) porucha řeči způsobená poškozením řečových oblastí mozku

Odpověď:

Afázie je získaná porucha nebo ztráta řeči, která je způsobena poškozením řečových center mozku. Většinou se jedná o levou část mozku. Příčinou poškození může být cévní mozková příhoda, úraz hlavy, mozkový nádor, intoxikace nebo degenerativní onemocnění mozku. Člověk s afázií může mít potíže s mluvením, psaním, čtením a porozuměním. Obvyklé jsou obtíže s hledáním slov a pojmenováním osob, věcí, míst nebo událostí. Správná odpověď je tedy c).

Projekt je podpořen z Fondů EHP/Norska 2014 – 2021.