Dementia

Dementia edukativní přednášky

Paliativní péče a doprovázení na sklonku života

Tato přednáška poodkrývá oponu často tabuizovaného tématu konce života. Přiblíží vám potřeby nemocného v závěrečné fázi života, možnosti komunikace, právní aspekty, které se vážou k odchod blízkého člověka, i moderní přístupy k paliativní péči. Dále se zaměří i na pocity pečujících a na to, jak zdárně provázet blízkého člověka tímto nelehkým obdobím a jak pečovat i o své vlastní duševní zdraví.

Přednáší

Tereza Cimrmannová
(koordinátorka péče)

264 MB

1 h 33 min

natočeno v roce 2021

Kapitoly