Dementia

Ukončené partnerské projekty

Hledání nových řešení ve službách poskytovaných neformálně pečujícím

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014320
Termín realizace: 1. 1. 2020 –⁠ 30. 12. 2021
Místo realizace: Středočeský kraj

Nadace ČEZ

Online chat pro neformálně pečující a seniory

Termín realizace: duben 2020 – 31. 12. 2020