Dementia

Ukončené partnerské projekty

Systematická podpora neformální péče o lidi s demencí

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010653
Termín realizace: 1. 1. 2020 –⁠ 30. 6. 2022
Místo realizace: Středočeský kraj

Systematická podpora neformálních pečovatelů o lidi s demencí ve Středočeském kraji

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015278
Termín realizace: 1. 7. 2020 –⁠ 30. 6. 2022
Místo realizace: Středočeský kraj

Podpůrné centrum se sdílenou péčí neformálně pečujících na Berounsko-Hořovicku

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010729
Termín realizace: 1. 9. 2019 –⁠ 30. 6. 2022
Místo realizace: Středočeský kraj –⁠ Hořovice

Podpůrné centrum se sdílenou péčí neformálně pečujících na Říčansku

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015309
Termín realizace: 1. 7. 2020 –⁠ 30. 6. 2022
Místo realizace: Středočeský kraj – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Hledání nových řešení ve službách poskytovaných neformálně pečujícím

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014320
Termín realizace: 1. 1. 2020 –⁠ 30. 12. 2021
Místo realizace: Středočeský kraj

Nadace ČEZ

Online chat pro neformálně pečující a seniory

Termín realizace: duben 2020 – 31. 12. 2020