Dementia

Jak na Webba rezervace

PŘIHLÁŠENÍ A SPRÁVA HESLA

 • Pro vstup do administrace použijte následující odkaz: https://dementia.cz/wp-admin
 • Budete přesměrování na přihlašovací stránku, kam zadáte své jméno a heslo.

 • Po přihlášení se dostanete do administrátorské sekce.

 • Pokud jste náhodou své heslo zapomněli, nebo ho chcete změnit, klikněte na přihlašovací stránce na odkaz „Zapomenuté heslo“, vyplníte své přihlašovací jméno a kliknutím na tlačítko se vám na příslušný e-mail odešlou instrukce pro obnovu hesla.

PROSTŘEDÍ WEBBA REZERVACÍ

 • V levém sloupci najdete sekci „Webba rezervace“ (po kliknutí se rozbalí i podpoložky jak je vidět na screenu níže) • Pro správu rezervací jsou důležité 3 záložky:
  • služby – seznam a nastavení všech nabízených kurzů a akcí včetně jejich řazení do kategorií
  • rezervace – seznam a správa jednotlivých rezervací
  • kalendář – otevírání a zavírání termínů, ruční vytváření rezervací atp.

SPRÁVA TERMÍNŮ

 • Výchozí stav u všech služeb je, že všechny termíny jsou zablokovány. Pod záložkou „Kalendář“ je odkaz „Schedule tools“, kde je tedy nutné vždy dopředu termíny otevřít.
 • Otevíráme vždy celý den. V jednom dni je možné rezervovat pouze 1 službu.
 • Otevření termínu se vždy dělá pro konkrétní službu, případně kategorii:

  • Správa termínů pro jednotlivé služby:

  • Hromadná správa termínů pro služby či kategorie:

   • Pro otevření termínu změníme přepínač na „Unlock dates“, pro zavření necháme „Lock dates“
   • Vybereme službu v případě, že chceme otevřít více termínů jen pro jednu službu, jinak necháme prázdné.
   • Pokud otevíráme termíny pro celou kategorii, zvolíme ji v následujícím políčku.
   • V dalším poli zvolíme data, které chceme otevřít/uzavřít.
    Prvním kliknutím zvolíme počáteční datum, druhým kliknutím datum koncové. Chceme-li otevřít pouze jeden termín, klikneme na toto datum dvakrát.
   • V dalším poli zadáváme výjimky (pravděpodobně necháme prázdné)
   • V posledním poli pro výběr dní v týdnu necháme vše.
   • Stiskneme tlačítko „Start“ a změny se za moment aplikují.

PROCES TVORBY REZERVACE

 • Uživatel si na webu najde přislušný kurz, v kalendáři si zvolí volný termín, vyplní potřebné údaje a stiskem tlačítka odesílá rezervaci.
 • Jakmile uživatel rezervaci odešle, na stránce se mu objeví zpráva, že rezervace byla vytvořena a zároveň mu na e-mail přijde potvrzovací informace o rezervaci
 • Zároveň přijde potvrzení na e-mail i administrátorovi.
 • Rezervace je v této době zatím předběžná a její stav je „Čeká se na schválení“
 • Administrátor může kontaktovat uživatele odpovědí na příchozí e-mail a domluvit s ním veškeré potřebné informace včetně platby.
 • Jakmile je vše ujednáno a platba proběhla, administrátor v záložce „Události“ klikne na danou rezervaci, otevře se panel s detaily a úplně dole přepne stav rezervace na „Schváleno“. Tím dojde k finálnímu potvrzení a uživateli se automaticky odešle e-mail s potvrzením, že rezervace je platná.

KONTAKT

Pokud se vyskytne problém / něco nebude fungovat jak má / bude třeba poradit / upravit nastavení …
Kdykoliv mě prosím kontaktujte na e-mailu jan.nemec@creative21.cz