Dementia

Podpůrné centrum se sdílenou péčí neformálně pečujících na Říčansku

 Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015309

 Termín realizace: 1. 7. 2020 –⁠ 29. 6. 2022

 Místo realizace: Středočeský kraj – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Cílem projektu je vytvořit podpůrné centrum se systémem komunitní sdílené péče, která umožní NP získat čas nutný k odpočinku či seberealizaci, a v rámci zkušebního provozu ověřit jeho efektivitu. Vytvořením bezpečného prostoru, chceme pečujícím umožnit sladit rodinný, pracovní a soukromý život s náročnou péčí o blízké s demencí a předcházet tak jejich fyzickému i psychickému vyčerpání.