Dementia

Systematická podpora neformálních pečovatelů o lidi s demencí ve Středočeském kraji

 Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015278

 Termín realizace: 1. 7. 2020 –⁠ 29. 6. 2022

 Místo realizace: Středočeský kraj

Cílem projektu je poskytnout neformálně pečujícím o osobu blízkou s demencí podporu vedoucí ke zlepšení jejich osobní situace (psychohygiena, předávání informací, řešení krizových situací) a naučit neformálně pečující plánovat průběh péče, orientovat se v celé šíři potřebných informací, předcházet syndromu vyhoření, umět si říci o pomoc. Projekt je realizován v 12 městech Středočeského kraje.