Dementia

Hledání nových řešení ve službách poskytovaných neformálně pečujícím

 Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014320

 Termín realizace: 1. 1. 2020 –⁠ 30. 12. 2021

 Místo realizace: Středočeský kraj

Cílem projektu je především řešit problémy, které jsme v naší praxi zaznamenali, a které nyní řešit neumíme. Zejména se jedná o oslovení cílové skupiny, která v současné době do služby vstupuje příliš pozdě. Dále chceme prostřednictvím realizace projektu docílit maximálně efektivního nastavení nové ambulantní služby pro neformálně pečující a v rámci předkládaného projektu chceme hledat nová řešení a možnosti, jak ideálně tuto inovativní službu ušít na míru.