Dementia

Podpůrné centrum se sdílenou péčí neformálně pečujících na Berounsko-Hořovicku

 Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010729

 Termín realizace: 1. 9. 2019 –⁠ 27. 2. 2022

 Místo realizace: Středočeský kraj –⁠ Hořovice

Cílem projektu je skrze podpůrné centrum realizovat ucelený systém přímé pomoci neformálně pečujícím a poskytnout jim všestrannou odbornou i lidskou podporu za účelem snížení rizika sociálního vyloučení ze společnosti. Vytvořením bezpečného prostoru, kde bude možné realizovat koncept komunitní sdílené péče, chceme pečujícím umožnit sladit rodinný, pracovní a soukromý život s náročnou péčí o blízké s demencí a předcházet tak jejich sociální deprivaci a fyzickému i psychickému vyčerpání.