Dementia

Systematická podpora neformální péče o lidi s demencí

 Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010653

 Termín realizace: 1. 1. 2020 –⁠ 29. 6. 2022

 Místo realizace: Středočeský kraj

Cílem projektu je realizovat ucelený systém pomoci a poskytnout neformálním pečovatelům v 11 městech Středočeského kraje všestrannou odbornou i lidskou podporu za účelem snížení rizika sociálního vyloučení ze společnosti. Projektem chceme předcházet sociální deprivaci, fyzickému a psychickému vyčerpání pečovatelů, ale i hledat řešení problémů spojených s péčí o osobu blízkou s demencí.