Dementia

Podpůrné centrum se sdílenou péčí neformálně pečujících na Brandýsku II.

 Registrační číslo: CZ.03.02.02/00/22_027/0001278

 Termín realizace:
1. 9. 2023 – 31. 8. 2026

 Místo realizace: Středočeský kraj

Financováno Evropskou unií.

Cílem projektu je skrze podpůrné centrum zefektivnit systém přímé pomoci neformálně pečujícím a lidem s demencí a poskytnout jim všestrannou odbornou i lidskou podporu za účelem snížení rizika sociálního vyloučení ze společnosti. Skrze aktivity projektu je realizován koncept komunitní sdílené péče, kterým chceme pečujícím umožnit sladit rodinný, pracovní a osobní život s náročnou péčí o blízké s demencí a předcházet tak jejich sociální deprivaci a fyzickému i psychickému vyčerpání a lidem s demencí umožnit účastnit se i nadále života společnosti.

Kontakt na odborného garanta projektu:

Veronika Frühbauer, ředitelka organizace Dementia

reditel@dementia.cz, 725 923 181