Dementia

Česko-německý fond budoucnosti

 Registrační číslo: 4-23-13223

 Termín realizace: 1. 2. 2023 – 31. 12. 2023

 Místo realizace: Středočeský kraj, Schleswig-Holstein

Česko-německá spolupráce hledá řešení na pomoc pečujícím rodinám v post-covidové době.

Projektem chceme umožnit přenos zkušeností, know-how a idejí v rámci podpory komunit vstřícných k lidem s demencí a jejich pečujícím v post-covidové době. Náš projekt přímo reaguje na situaci, do které se pečující rodiny v době Covid-19 dostaly. Demence je i v „normálních“ časech pro společnost „obtížné“ téma, v době Covid-19 se tyto rodiny ale propadaly do izolace a vyčlenění o to rychleji, o co méně byly „zakotvené“ ve své komunitě, o co méně vazeb na ni měly. Ke zmírnění následků pandemie pro tuto cílovou skupinu (i jako prevence do budoucna) může velmi výrazně pomoci „dementia-friendly-community“.

Komunita přátelská k demenci je takové místo, kde jsou lidé s demencí ostatními přijímáni, chápáni, respektováni a podporováni. Ve společnosti přátelské k demenci lidé vědí, co demence znamená, mají pochopení pro ty, kteří touto nemocí trpí. (A to jsou nejen nemocní, ale i rodiny, které se o své blízké starají a při tom naráží na spoustu předsudků a nevědomosti). Dalším aspektem společnosti přátelské k demenci je to, že lidé snáze naleznou cestu k diagnostice – nemoc se zachytí v dřívějších stádiích a to vede k tomu, že nemocní mají možnost volby i kontrolu nad svým každodenním životem a svou budoucností.

Smyslem projektu je

  • výměna informací a zkušeností vedoucích k tomuto cíli („dementia-friendly-community“),
  • vznik stabilní spolupráce partnerských organizací (Dementia I.O.V., z. ú. a Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein), která umožní vzájemnou inspiraci a výměnu nápadů i do budoucnosti.

 

Stěžejními body spolupráce jsou:

  • Destigmatizace demence
  • Zvýšení povědomí o demenci ve společnosti
  • Možnost navázat nemocné a pečující rodiny (i přes izolaci způsobenou pandemií) na podpůrný systém, který umožní péči o nemocné v jim známém (domácím) prostředí.

 

Kontakt na odborného garanta projektu:

Veronika Frühbauer, ředitelka organizace Dementia
reditel@dementia.cz, 725 923 181

V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity:

  • 8.-10.5.2023 Návštěva Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein v ČR
  • 8.6.2023 Konference ČESKÁ REPUBLIKA JAKO DEMENTIA-FRIENDLY SPOLEČNOST, která se konala v Berouně pod záštitou MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ PROF. MUDR. VLASTIMILA VÁLKA, CSC., MBA, EBIR
  • 25.-29.9.2023 Návštěva českého realizačního týmu v Německu