Dementia

Informace o odborném
sociálním poradenství

3. Jak probíhá diagnostika?

Testovací otázka:

Jak se jmenují odborné poradny organizace Dementia?

a) Poradna Včera

b) Poradna Dnes

c) Poradna Zítra

Odpověď:

Poradny Včera zřizuje naše nezisková organizace Dementia v celém Středočeském kraji. V Poradnách Včera zdarma poskytujeme poradenství pečujícím, lidem s kognitivní poruchou a seniorům. Poradíme s dostupností zdravotních a sociálních služeb, finančními příspěvky, právními aspekty péče, kompenzačními pomůckami, i například s tím, jak správně pečovat o naše blízké v domácím prostředí. Také testujeme paměť pomocí kvalitních a rychlých testů – a to i bez doporučení lékaře. 

A proč se poradny jmenují Poradna Včera? Pro lidi s demencí je obvykle mnohem srozumitelnější minulost než přítomnost. Onemocnění mozkové tkáně často nejprve zasahuje krátkodobou paměť a schopnost orientovat se v přítomnosti a každodenním životě. Vzpomínky uložené v dlouhodobé paměti mizí až v pozdějších fázích demence. A protože se naše organizace věnuje pomoci lidem s demencí a jejich pečujícím rodinám, rozhodli jsme se pro toto označení. Správná odpověď je tedy a).

 

Mapka měst, kde můžete nalézt Poradnu Včera

Detailnější informace najdete na stránce věnované poradnám zde.