O NÁS

CO DĚLÁME, O CO NÁM JDE

Smyslem činnosti organizace Dementia I.O.V., z.ú. je působení v oblasti veřejné osvěty, vzdělávání, poradenství a podpory jak neformálních pečujících, tak i institucí, které poskytují péči seniorům trpícím Alzheimerovou nemocí (nebo jiným typem demence). Zaměřujeme se především na organizování odborných diskusí, odborných vzdělávacích akcí i neformálního vzdělávání, konzultačních a osvětových aktivit.

Svou činností chceme pomoci zkvalitnit podporu a péči poskytovanou rodinám, jejichž životy zasáhlo onemocnění blízkého člověka některým typem demence, a přispět k rozvoji prevence a pochopení tohoto syndromu v naší společnosti. Zároveň se zasazujeme o zkvalitnění péče poskytované v zařízeních pro osoby s demencí a růst informované a uvědomělé mladé generace, které bude záležet na lidských a morálních hodnotách.

Není nám lhostejné, že si rodiny mnohdy neví rady a ocitají se v zoufalé situaci. Bolestně si uvědomujeme, že nemocní často nedostávají péči v potřebné míře – a za důležité považujeme i to, jak kvalitní péče bude jednou poskytnuta naší generaci. Věříme, že má smysl aktivně se vlastní prací zasadit o změny, ne jen poukazovat na nedostatky. Jsme tu, abychom naplnili svůj díl společenské zodpovědnosti a něco pro zlepšení situace udělali.

Náš tým

Veronika Maslíková

Do sociálních služeb zavítala zcela náhodou v roce 2000 přijetím pracovní nabídky na pozici terénní pečovatelky. Prostředí neziskové organizace ji zaujalo natolik, že se pustila do studia veřejné správy a regionální politiky a po mateřské dovolené se začala věnovat managementu v sociálních službách (Slezská diakonie, Charita). Od roku 2011 působí v Berounské Charitě jako vedoucí oblasti služeb pro seniory a věnuje se dvěma oblastem práce, které ji moc baví – hledání ideálního způsobu péče o lidi s demencí a podpora pracovního týmu. Má zkušenosti s personálním řízením i řízením projektů a ráda nastavuje procesy tak, aby nikde nic „nedrhlo“.

Veronika má ráda výzvy a jednou z těch, pro které se rozhodla, je zkvalitnit péči lidem s demencí. Proto založila institut Dementia a v našem týmu má na starosti zejména oblast mezioborové spolupráce, mezigenerační problematiku a také lektoruje.

Hana Bělohlávková

Část svého profesního života pracovala v administrativě různých subjektů, ale již od gymnázia ji přitahovala spíše práce s lidmi, kteří se z rozličných důvodů ocitli v těžké životní situaci. Posléze se tedy rozhodla studovat obor sociální práce na VŠ. Vzhledem k tomu, že ji zajímala péče o seniory, začala souběžně pracovat nejprve v seniorských terénních a posléze ambulantních a pobytových službách jako pečovatelka, později přešla do funkce sociální pracovnice. Problematiku péče o seniory tedy poznala z různých úhlů pohledu.

V současné době se věnuje především seniorům, u nichž jsou vlivem nemoci oslabeny kognitivní funkce, a to konkrétně v domově se zvláštním režimem. Pozornost obrací i na rodiny takto nemocných seniorů a snaží se jim předávat své zkušenosti a potřebné informace, ale i určitou psychickou podporu v případech, kdy se rodiny musejí vyrovnávat s postupným zhoršováním schopností svých blízkých.

Vzhledem k velké zkušenosti s přímou péčí se právě Hanka věnuje v Dementii zejména poradenství neformálně pečujícím, testování a trénování paměti a vede svépomocné skupiny v okresech Příbram, Benešov, Kolín, Mladá Boleslav.

Lenka Kutinová

Po několikaleté praxi v komerční sféře se rozhodla být světu prospěšnější a vystudovala VOŠ sociálně právní. Během studia pracovala v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek a následně v Charitě jako sociální pracovnice Klubu pro matky s dětmi v tísni. Během mateřské dovolené se začala angažovat v rodinném centru a zapojila se do projektu Učíme se příběhy, který mapuje pozitivní příběhy lidí, jež tvoří občanskou společnost a jsou inspirací pro ostatní. V současnosti se na pozici sociální pracovnice věnuje práci se seniory v denním stacionáři a domově zaměřujícím se na lidi s Alzheimerovou nemocí, poruchami paměti a různými typy demence. Součástí této činnosti je i práce s rodinami klientů pečujícími o své blízké, jejich podpora a pomoc, pořádání svépomocných skupin, přednášek a seminářů.

V Dementii se věnuje podpoře pečujícím rodinám a vede svépomocné skupiny v okresech Rakovník, Kladno, Mělník, Kutná Hora.

Petra Petříková

V sociálních službách se objevila náhodou, původně studovala cestovní ruch a chtěla být průvodkyně. Po mateřské dovolené se ale rozhodla ke změně a s plným nasazením začala pracovat v sociální sféře, kde působí od roku 2008, a to v oblasti služeb pro seniory a osoby bez přístřeší. Práce v charitních terénních i pobytových službách pro seniory, zejména na pozici aktivizační pracovnice v domově se zvláštním režimem, při které získala Cenu sympatie a kvality, ji motivovala ke studiu sociální práce na UK. V současné době se kromě práce v sociálních službách věnuje také pomoci neformálním pečujícím.

V našem týmu je její doménou aktivizace lidí s demencí a toto téma také poutavě lektoruje. Zároveň vede svépomocné skupiny v okresech Nymburk, Praha-Západ, Praha-Východ.