PODPŮRNÉ CENTRUM

PODPŮRNÉ CENTRUM SE SDÍLENOU KOMUNITNÍ PÉČÍ

Smyslem tohoto projektu, v České republice zcela unikátního, je spojit roli kavárny a podpůrného centra pro občany, které postihla Alzheimerova nemoc či některé druhy demence, a rovněž pro ty, kdo o ně pečují v domácích podmínkách.

Toto centrum ovšem funguje na principu komunitní sdílené péče skupiny pečujících, kteří se o své nemocné blízké starají v domácím prostředí. Tito pečovatelé často vykonávají svou náročnou práci takřka neustále, v podstatě bez přestávek, bývají zcela vyčerpáni a chybí jim čas na jakékoli vlastní aktivity. Proto jsme vytvořili bezpečný prostor, kde mohou lidé s demencí přes den pobývat a jejich domácí pečovatelé se střídají v roli „hostitele.“ Ti, kteří zrovna v kavárně nepomáhají, tak získají volný čas, který mohou využít podle svých potřeb. Tuto službu mohou domácí pečující využívat pravidelně a naplánovat si tak strukturu týdne i s volnými dny na delší dobu dopředu.

Příklad sdílené komunitní péče: Paní Jana pečuje o maminku, paní Marii. V počátečních stadiích nemoci, kdy je maminka relativně soběstačná, využívají podpůrné centrum příležitostně pro společné trávení času ve společnosti a přitom v bezpečném prostoru, kde není třeba se obávat trapných situací či konfliktů, protože všichni přítomní jsou na stejné lodi. Až nemoc paní Marie postoupí a nebude se už o sebe zvládat starat, bude péče o maminku věcí paní Jany. Díky podpůrnému centru, kam bude moci její maminka pravidelně docházet, bude však paní Jana péči věnovat 1 den v týdnu (dle rozvrhu), kdy bude přítomna v centru a bude pečovat o maminku a zároveň o další lidi s demencí, kteří budou službu využívat. Další dny v týdnu budou péči zajišťovat jiní rodinní pečující a paní Jana bude moci čas věnovat svým pracovním aktivitám, neztratí tak možnost plnit dosavadní společenské role a nebude vytržena ze svého sociálního kontextu.

Přítomen je také profesionální pracovník, který pečujícím poskytuje potřebnou dlouhodobou podporu či příležitost k rozhovoru. Pečující mají zároveň příležitost účastnit se pravidelně zajímavých přednášek a setkání svépomocných skupin.

První takové centrum vzniklo v Hořovicích, na adrese 9. května 244, otevřeno je každý pracovní den od 9,00 do 16,00 hodin.

KONTAKTY:

Další informace naleznete přímo na stránkách Kavárny Včera – podpůrného centra

EUproject

Projekt „Podpůrné centrum se sdílenou péčí neformálně pečujících na Berounsko – Hořovicku“ je spolufinancován Evropskou unií, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010729, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.