NEFORMÁLNÍ PÉČE

Jednou z našich hlavních aktivit je pomoc rodinám, které se starají o blízkého člověka s Alzheimerovou nemocí (či některým typem demence). Realizujeme různé projekty na území Středočeského kraje, díky nimž v každém z jeho okresů zdarma organizujeme svépomocné skupiny a workshopy pro rodinné pečující, přibližujeme odborné i laické veřejnosti potřeby lidí trpících demencí i jejich rodin a také jsme otevřeli podpůrné centrum se sdílenou péčí, jež je první službou svého druhu v České republice.

EUproject

Projekt „Systematická podpora neformální péče o lidi s demencí“ je spolufinancován Evropskou unií, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010653, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

Projekt „Hledání nových řešení ve službách poskytovaných neformálně pečujícím“ je spolufinancován Evropskou unií, registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014320, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.