MEZIGENERAČNÍ VZTAHY

Organizujeme zážitkové edukační programy pro děti a mládež a mezigenerační setkávání. Cílem tohoto projektu je sblížení dvou navzájem vzdálených generací a podpora rodinné a společenské sounáležitosti. Zážitkovými programy chceme přiblížit dětem, které již nejsou zvyklé na společný život s prarodiči, co znamená stáří, proč je na místě zachovávat mu úctu, a také fakt, že demence je nemoc, která může postihnout kohokoliv.

PŘI NAŠICH SETKÁNÍCH S DĚTMI SPOLEČNĚ:

  • Diskutujeme – na téma stáří, handicap, ztráta paměti, kompenzační pomůcky, rodina, prarodiče, co znamená o někoho nemocného pečovat, co je to dobrovolnictví.

  • Hrajeme zážitkové hry – prostřednictvím her si chceme přiblížit, co znamená potýkat se se ztrátou paměti nebo žít s handicapem, jak je pro některé lidi složité vykonat činnost, která je pro většinu z nás automatická, nebo třeba jak je možné trénovat paměť.

  • Tvoříme – ukazujeme si umění našich babiček a dědečků – prastaré dobroty, učíme se uplést pomlázku a ozdobit velikonoční vajíčka, nebo taky tvoříme koláže na téma, o kterém si povídáme.