NAŠE SLUŽBY

Jednou z našich hlavních aktivit je pomoc rodinám, které se starají o blízkého člověka s Alzheimerovou nemocí (či některým typem demence). Realizujeme různé projekty na území Středočeského kraje, díky nimž v každém z jeho okresů zdarma organizujeme svépomocné skupiny a workshopy pro rodinné pečující, přibližujeme odborné i laické veřejnosti potřeby lidí trpících demencí i jejich rodin a také jsme otevřeli podpůrné centrum se sdílenou péčí, jež je první službou svého druhu v České republice.

Terénní služby

Cílem terénních služeb je poskytovat rodinným pečujícím dlouhodobou podporu co nejblíže jejich domácnosti. Naučíme Vás, jak zvládnout náročnou péči a přitom si zachovat vlastní život, zdraví a psychickou pohodu.

Tímto projektem chceme zacílit na komplexní nastavení systému péče o lidi s demencí v jednom z regionů Středočeského kraje ČR a propojením odborníků z jednotlivých oborů (zdravotnictví, sociální služby, školství, veřejná správa) nastavit funkční provázaný systematický model péče od přípravy kvalitních pracovníků, přes přímou pomoc nemocným až po pomoc rodinným pečujícím.

Organizujeme zážitkové edukační programy pro děti a mládež a mezigenerační setkávání. Cílem tohoto projektu je sblížení dvou navzájem vzdálených generací a podpora rodinné a společenské sounáležitosti.