Dementia

Nadace ČEZ

 Registrační číslo: 

 Termín realizace: duben 2020 – 31. 12. 2020

 Místo realizace: 

Online chat pro neformálně pečující a seniory

Cílem projektu bylo zřízení on-line chatu, který umožnil pečujícím a seniorům přímý kontakt s odborníky především v pandemické situaci, kdy došlo k omezení přímého kontaktu a následné izolace nejzranitelnější skupiny ve svých domácnostech.