CHAT

poradenství formou živého chatu 

Všem příznivcům a zájemcům s radostí oznamujeme, že nás karanténa inspirovala k nastavení nového druhu služby. Jde o poradenský nástroj, který se bezpochyby osvědčí a umožní nám oslovit ještě širší okruh rodinných pečujících. Na naše poradce se mohou obrátit jak neformální pečující, tak i všichni ostatní, kdo se zajímají o problematiku demence a domácí péče. 

Jak se na chat dostanete? Při kliknutí na chatovací ikonku se otevře nabídka, z níž si můžete vyvolit, komu chcete odeslat dotaz. Pak už je možné zasílat otázky, náměty či připomínky. 

S kým se na chatu můžete poradit a kdy? Na Vaše dotazy odpovídají zaměstnanci Dementie i další specialisté z různých oborů. V tuto chvíli Vám jsou v pracovních dnech ve vyhrazených hodinách k dispozici tito odborníci:

sociální pracovníci:každý pátek od 13 do 15.00 hodin 
zaměstnanci Dementie, kteří řeší praktické záležitosti, týkající se domácí péče. Poradíme vám například možnosti návazných služeb, na co má pečující nárok z hlediska finančního zajištění (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu...), jaké existují sociální služby a jaká jsou jejich specifika, jak správně s nemocným komunikovat, jak pečovat (konkrétní praktické rady k manipulaci s imobilním člověkem, stravování, hygieně,...), jak aktivizovat nemocného, jak plánovat péči dopředu a jak spolupracovat v rodině, apod.
rodinný pečující:každé úterý od 21 do 22.00 hodin 
pečující dcera, která sama prošla dlouhou a náročnou cestu, kdy provázela svou maminku životem s demencí
právník: každou první středu v měsíci od 18 do 19.00 hodin 
odborník, který nabízí praktické rady ohledně vhodných opatření týkajících se právních aspektů péče
psycholog:  každou druhou středu v měsíci od 19.30 do 20.30 hodin 
specialistka v oboru klinické psychologie, která může pomoci s náhledem na duševní zátěž pečujících
neurolog:každou třetí středu v měsíci od 13 do 14.00 hodin 
lékařka, zaměřená na odborné zdravotní aspekty problematiky demence
duchovní: každou čtvrtou středu v měsíci [čas bude upřesněn] 
kněz, na nějž je možné se bez ohledu na vlastní víru či vyznání obrátit s duchovními otázkami
ostatní: podle možností, bude upřesněno 
příležitostně se mohou zapojit i jiní odborníci, například nutriční terapeut, fyzioterapeut a tak dále
sociální pracovníci:každý pátek od 13 do 15.00 hodin 
zaměstnanci Dementie, kteří řeší praktické záležitosti, týkající se domácí péče. Poradíme vám například možnosti návazných služeb, na co má pečující nárok z hlediska finančního zajištění (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu...), jaké existují sociální služby a jaká jsou jejich specifika, jak správně s nemocným komunikovat, jak pečovat (konkrétní praktické rady k manipulaci s imobilním člověkem, stravování, hygieně,...), jak aktivizovat nemocného, jak plánovat péči dopředu a jak spolupracovat v rodině, apod.
rodinný pečující:každé úterý od 21 do 22.00 hodin 
pečující dcera, která sama prošla dlouhou a náročnou cestu, kdy provázela svou maminku životem s demencí
právník: každou první středu v měsíci od 18 do 19.00 hodin 
odborník, který nabízí praktické rady ohledně vhodných opatření týkajících se právních aspektů péče
psycholog:  každou druhou středu v měsíci od 19.30 do 20.30 hodin 
specialistka v oboru klinické psychologie, která může pomoci s náhledem na duševní zátěž pečujících
neurolog:každou třetí středu v měsíci od 13 do 14.00 hodin 
lékařka, zaměřená na odborné zdravotní aspekty problematiky demence
duchovní: každou čtvrtou středu v měsíci [čas bude upřesněn] 
kněz, na nějž je možné se bez ohledu na vlastní víru či vyznání obrátit s duchovními otázkami
ostatní: podle možností, bude upřesněno 
příležitostně se mohou zapojit i jiní odborníci, například nutriční terapeut, fyzioterapeut a tak dále

Medailonky a kontakty na všechny členy poradenského týmu si můžete zobrazit a pročíst zde.

Pokud své dotazy zašlete v jiných časech, připojte prosím e-mailovou adresu, na níž Vám odborník pošle dle svých časových možností odpověď, nejpozději ve výše uvedených termínech. Program zachovává co nejvyšší míru anonymity klientů, a proto by pozdější odpověď zaslaná pouze chatem nemusela zpět k Vám doputovat. Obecná odpověď (v přísně anonymní formě) může být vyvěšena i zde na stránce, kde zodpovídáme často kladené dotazy. Zároveň Vás chceme informovat, že k Vámi zaslaným dotazům a další komunikaci má přístup pouze poradenský tým organizace Dementia (viz medailonky o jednotlivých poradcích).

Poskytnutí informace ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů: Ústav využívá k financování poradenství pečujícím formou chatu finanční prostředky nadací a grantů. V souvislosti s vypořádáním s touto činností dochází ke zpracování osobních údajů a to za účelem plnění povinností z takovýchto smluvních vztahů, zejména za účelem prokázání podmínek podpory. Konkrétně se jedná o e-mailovou adresu, případně také jméno, příjmení, telefonní číslo, datum narození a trvalou adresu. Doba, po kterou Vaše osobní údaje budou zpracovávány, vyplývá z požadavků na průkaznost činnosti ústavu ve směru zejména k finančním úřadům, poskytovatelům dotací, smluvním partnerům apod. Zpracováním se zde rozumí i doba, po kterou má správce osobních údajů povinnost konkrétní osobní údaje uchovávat nebo předat k archivaci. Zpracování je zakončeno likvidací osobních údajů. Ve smyslu čl. 13 odst. 2 písm. b) máte právo na správci osobních údajů požadovat přístup ke svým osobním údajům, máte právo na jejich opravu nebo na výmaz, na omezení zpracování osobních údajů, dále máte právo vznést námitku proti zpracování a právo uplatnit přenositelnost zpracování. V této souvislosti Vás však upozorňujeme, že tam kde jsou osobní údaje zpracovávány na základě plnění právní povinnosti a v rozsahu stanoveném právní povinností nebude možno některým Vašim právům vyhovět. Zároveň Vám sdělujeme, že máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, Praha 7. Ve věcech zpracování osobních údajů je možné se obracet na ředitelku organizace. 

Těšíme se, že Vám tato nová služba pomůže a že ji budete hojně využívat. 

Váš Dementia tým