Workshopy

-> projekty -> neformální péče

V každém okrese nabídneme v následujících dvou letech neformálním pečujícím 2 workshopy, a to na téma správné komunikace, zvládání agresivního chování a prevence „vyhoření“ pečujících. Všechny workshopy pořádáme v příjemném prostředí (např. kavárny), protože kromě hlavního cíle, kterým je předání potřebných informací, zároveň chceme, aby pro Vás byl čas strávený s námi i příjemnou společenskou událostí.

O čem se budeme na workshopu bavit?

1. Syndrom vyhoření a jeho prevence: první téma se týká důležité oblasti - jak pečovat o sebe. Jedním z důležitých principů, které je třeba se při dlouhodobé péči naučit a také jej dodržovat, je: Pečuji-li o partnera/rodiče s Alzheimerovou nemocí, musím pečovat také o sebe! Společně si řekneme, jaké máme možnosti, kde brát čas, co by nám mohlo přinést psychickou úlevu a jak co nejlépe některé těžkosti dokázat ustát s nadhledem.

2. Zásady správné komunikace, jak zvládat agresivitu, jak zamezit pádům: druhý workshop věnujeme neméně důležité komunikaci, která je podstatou úspěšné péče. Správnou komunikací totiž můžeme eliminovat stresující situace, předejít nedorozuměním a dodat nemocnému pocit bezpečí. Víme, že ve všech mezilidských vztazích je komunikace základ a při péči o člověka s demencí toto platí dvojnásob. Zároveň si řekneme další důležité praktické rady, které mohou naši práci ulehčit.

Kalendář akcí

O konkrétních termínech a místech konání budeme informovat v aktualitách a na fb stránkách www.facebook.com/DementiaIOV/ .

Projekt „Podpora neformální péče o lidi s demencí“ je spolufinancován Evropskou unií,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007680, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.