Svépomocné skupiny

-> projekty -> neformální péče

Svépomocné skupiny dávají pečujícím bezpečný prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností, sdílení radosti i trápení při náročné péči o svého blízkého. Pečující mají možnost se scházet 1x měsíčně v podvečerních hodinách zpravidla na dvouhodinovém setkání. Zároveň se mohou poradit s odborníky z různých oblastí, např. v oboru psychiatrie, psychologie, práva, sociální práce, zdravotní a duchovní péče.

Čas strávený mimo domov, ve společnosti lidí, kteří prožívají velmi podobné obavy, starosti, pocit osamění a zároveň ztráty osobního života, Vám pomůže překonávat chvíle, kdy nevíte, jak dál. Přijďte mezi nás. Můžete jen poslouchat a zjistit, že nejste na podobný problém sami. Nebo můžete sdílet své prožitky a popovídat si, zasmát se, získat jiný pohled „zvenku“ na starosti, před kterými stojíte...

Svépomocné skupiny probíhají v těchto místech:

OKRES - MĚSTO: KDY: KDE: KDO:
BENEŠOV
- BENEŠOV
Každý 1. čtvrtek v měsíci, od 17:00 hodin Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje v Benešově,
Vlašimská 1922, 256 01 Benešov
Hana Bělohlávková
+420 731 022 091
hana.dementiaiov@gmail.com
PRAHA ZÁPAD
- ČERNOŠICE
Každé 3. úterý v měsíci, od 17:00 hodin Komunitní centrum MaNa,
Komenského 2018, 252 28 Černošice
Petra Petříková
+420 724 076 964
petra.dementiaiov@gmail.com
PŘÍBRAM
- DOBŘÍŠ
Každý 3. čtvrtek v měsíci, od 17:00 hodin Pečovatelská služba města Dobříše,
Dukelské nám. 443, 263 01 Dobříš
Hana Bělohlávková
+420 731 022 091
hana.dementiaiov@gmail.com
KLADNO
- KLADNO
Každý 3. čtvrtek v měsíci, od 17:00 hodin Středočeská vědecká knihovna v Kladně,
Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno
Lenka Kutinová
+420 606 888 938
lenka.dementiaiov@gmail.com
KOLÍN
- KOLÍN
Každý 4. čtvrtek v měsíci, od 17:00 hodin Centrum pro seniory Kolín z.ú.,
Rimavské Soboty 923, 280 02 Kolín
Hana Bělohlávková
+420 731 022 091
hana.dementiaiov@gmail.com
MĚLNÍK
- KRALUPY NAD VLTAVOU
Každý 2. čtvrtek v měsíci, od 17:00 hodin DPS Kralupy nad Vltavou,
U Cukrovaru 1171, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Lenka Kutinová
+420 606 888 938
lenka.dementiaiov@gmail.com
KUTNÁ HORA
- KUTNÁ HORA
Každý 4. čtvrtek v měsíci, od 17:00 hodin Klub důchodců Kutná Hora,
Zachova 368, 284 01 Kutná Hora (Koukolova vila)
Lenka Kutinová
+420 606 888 938
lenka.dementiaiov@gmail.com
NYMBURK
- LYSÁ N. LABEM
Každý 2. čtvrtek v měsíci, od 18:00 hodin Fajn klub,
Poděbradova 1707, 289 22 Lysá nad Labem
Petra Petříková
+420 724 076 964
petra.dementiaiov@gmail.com
MLADÁ BOLESLAV
- MLADÁ BOLESLAV
Každý 2. čtvrtek v měsíci, od 17:00 hodin Komunitní centrum Klementinka,
tř. Václava Klementa 601/13, 293 01 Mladá Boleslav 1
Hana Bělohlávková
+420 731 022 091
hana.dementiaiov@gmail.com
RAKOVNÍK
- RAKOVNÍK
Každý 1. čtvrtek v měsíci, od 17:00 hodin Domov Na Zátiší Rakovník,  
Frant. Diepolta 1787, 269 01 Rakovník
Lenka Kutinová
+420 606 888 938
lenka.dementiaiov@gmail.com
PRAHA VÝCHOD
- ŘÍČANY
Každé 4. úterý v měsíci, od 18:00 hodin Domov pod Kavčí skálou,
Marie Pujmanové 2045/2, 251 01 Říčany
Petra Petříková
+420 724 076 964
petra.dementiaiov@gmail.com

Projekt „Podpora neformální péče o lidi s demencí“ je spolufinancován Evropskou unií,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007680, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.