Neformální péče

-> projekty

Jedním z našich projektů je pomoc rodinám, které se starají o blízkého člověka s Alzheimerovou nemocí (či některým typem demence). Projekt realizujeme od dubna 2018 na území Středočeského kraje. V každém z jeho okresů díky němu zdarma organizujeme svépomocné skupiny a workshopy pro rodinné pečující a přibližujeme pracovníkům místního sociálního odboru potřeby lidí trpících demencí i jejich rodin.

Myšlenka vzniku svépomocných skupin vychází z potřeb pečujících, vypozorovaných během naší dlouholeté praxe v práci se seniory a jejich blízkými. Během této doby se nám mnohokrát potvrdilo, že pečujícím chybí dostatečná podpora jak ze strany sociálních služeb, tak i ze strany zdravotnického personálu. Proto jsme se rozhodli šířit potřebné informace a věnovat se osvětě, pomáhat pečujícím, rozšiřovat povědomí o demenci a možnostech pomoci.

Svépomocné skupiny dávají pečujícím bezpečný prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností, sdílení radosti i trápení při náročné péči o svého blízkého. Pečující mají možnost se scházet 1x měsíčně v podvečerních hodinách zpravidla na dvouhodinovém setkání. Zároveň se mohou poradit s odborníky z různých oblastí, např. v oboru psychiatrie, psychologie, práva, sociální práce, zdravotní a duchovní péče.

V každém okrese nabídneme v následujících dvou letech neformálním pečujícím 2 workshopy, a to na téma správné komunikace, zvládání agresivního chování a prevence „vyhoření“ pečujících. Všechny workshopy pořádáme v příjemném prostředí (např. kavárny), protože kromě hlavního cíle, kterým je předání potřebných informací, zároveň chceme, aby pro Vás byl čas strávený s námi i příjemnou společenskou událostí.

Prostřednictvím kulatých stolů si klademe za cíl identifikovat potřeby neformálně pečujících osob, přirozeně tyto potřeby sdílet se zástupci veřejné správy (konkrétně se sociálním odborem popř. pracovníky úřadu práce) a podporovat tak rozvoj spolupráce veřejné správy s neformálními pečujícími.

Od dubna 2018 jsme nabídku svépomocných skupin a další podpory neformální péče rozšířili do těchto měst: Benešov, Černošice, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Lysá n. Labem, Kralupy nad Vltavou, Mladá Boleslav, Dobříš, Rakovník a Říčany.

Projekt „Podpora neformální péče o lidi s demencí“ je spolufinancován Evropskou unií,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007680, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.