Kulaté stoly

-> projekty -> neformální péče

Prostřednictvím kulatých stolů si klademe za cíl identifikovat potřeby neformálně pečujících osob, přirozeně tyto potřeby sdílet se zástupci veřejné správy (konkrétně se sociálním odborem popř. pracovníky úřadu práce) a podporovat tak rozvoj spolupráce veřejné správy s neformálními pečujícími.

Velice si vážíme obětavé práce úředníků, kterým osudy obyvatel nejsou lhostejné a snaží se individuálně pomáhat tam, kde jim to působnost dovoluje. Chceme pomoci pochopit aspekty dlouhodobé péče i těm, kteří s ní nemají osobní zkušenost, a propojit společné možnosti a potřeby. Ke kulatým stolům zveme vždy zástupce samosprávy a místních občanů-neformálních pečujících.

Kalendář akcí

O konkrétních termínech a místech konání budeme informovat v aktualitách a na fb stránkách www.facebook.com/DementiaIOV/ .

Projekt „Podpora neformální péče o lidi s demencí“ je spolufinancován Evropskou unií,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007680, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.