Projekty

co všechno děláme ...

Neformální péče

Poskytujeme pomoc rodinám, které se starají o blízkého člověka s Alzheimerovou nemocí (či jiným typem demence).

Mezioborová spolupráce

Hledáme možnosti nastavení komplexního systému péče o lidi s demencí a propojení odborníků z jednotlivých oborů (zdravotnictví, sociální služby, školství, veřejná správa).

Mezigenerační vztahy

Organizujeme zážitkové edukační programy pro děti a mládež a mezigenerační setkávání.