DOKUD JSEM TO JÁ

VEŘEJNÁ SBÍRKA - "DOKUD JSEM TO JÁ"

Ještě jsme to my. Ještě máme čas věci měnit. Právě teď je nejlepší příležitost ovlivnit, jaké podmínky budou mít lidé žijící s demencí a jejich pečující rodiny v příštích letech a desetiletích. Tehdy se to možná bude týkat právě nás. Proto jsme vyhlásili veřejnou sbírku, nazvanou „Dokud jsem to já.“ Jejím účelem bude získat prostředky na podporu projektů, zaměřených na pomoc lidem s demencí, i těm, kteří o ně pečují.

Svým příspěvkem nám pomůžete hned v několika oblastech:

  • nákup vybavení a pomůcek, nezbytných jak pro poskytování služeb lidem,
   trpícím demencí, tak i pro podporu jejich pečujícím (např. polohovací křesla,
   stoly, spotřebiče, hygienické potřeby, polohovací a kompenzační pomůcky)
  • opravy a rekonstrukce prostor sloužících lidem s demencí i neformálně
   pečujícím osobám
  • náklady na přímou práci s klienty trpícími demencí (nájem prostor, cestovné za
   klienty, odměny za přímou práci s klienty)
  • náklady na realizaci vzdělávacích aktivit a osvětových kampaní, zaměřených
   na zvýšení informovanosti laické i odborné veřejnosti v oblasti demence a
   neformální péče.

Pokud se nás rozhodnete podpořit, můžete zaslat finanční pomoc na sbírkový účet číslo 290012092/0300.
Všem dárcům velice děkujeme – společně dokážeme mnohem víc!

 

Osvědčení vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje, č.j.: 128771/2019/KUSK