CHARITATIVNÍ BĚH PROTI DEMENCI

Běžíme proti demenci také v Kladně
Charitativní Běh proti demenci míří letos poprvé nejen do Berouna, ale také do dalších 10 měst Středočeského kraje. Kladno zažije tuto sportovně-charitativní událost, která je vyvrcholením celodenní akce s názvem Den bez paměti, ve středu 4. 9. 2019.
Pokud si chcete spolu s námi užít sportovní události určené úplně pro každého - ostřílené borce, občasné běžce i naprosté nesportovce, nebo máte chuť podpořit charitativní akci, přijďte za námi čtvrtého září do Lapáku, startujeme od dětského hřiště u ulice Sportovců. Začínáme v 17,45 rozcvičkou pod vedením trenéra Rozběháme Česko a od 18,00 běžíme/jdeme krásnou trasou lesoparkem. Výtěžkem akce podpoříme rodiny pečující o blízkého s Alzheimerovou nemocí. Překonáme společně Beroun, kde se v loňském roce proti demenci rozběhlo 250 nadšených účastníků?
Kromě podvečerního běhu, který je zakončením celého DNE BEZ PAMĚTI pořádaného organizací Dementia i.O.V., z.ú., se můžeme potkat od 13,00 do 17,00 hodin na náměstí Svobody, kde budeme mimo jiné testovat paměť a poskytovat poradenství. Demence je nevyléčitelné onemocnění, při kterém dochází k úbytku kognitivních schopností, až k úplné ztrátě soběstačnosti. Mezi její typické projevy patří problémy s pamětí, myšlením a plánováním, dále potíže s vyjadřováním, neschopnost rozpoznávat lidi i věci a také změna osobnosti. V průběhu Dne bez paměti se dozvíte, co dělat, když někdo z blízkých trpí demencí, kde vyhledat odbornou pomoc a co například nepodcenit v první fázi Alzheimerovy nemoci, která je nejčastější příčinou demence.
Bližší informace na www.charitativnibeh.cz a www.dementia.cz.